Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

ES fondų panaudojimo vertinimas

23 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
VISUOMENĖS NUOMONĖS TYRIMAS „GYVENTOJŲ ĮSITRAUKIMO Į ES INVESTICIJŲ PROCESUS VERTINIMAS“
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Įgyvendinimo vertinimai
Metai:2017
Būsena: Baigtas
Finansinių produktų Lietuvos rinkoje vertinimas, sudarant produktų pasiūlos žemėlapį
Vertinimo rūšis:Verslas
Vertinimo tipas:Įgyvendinimo vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas
2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021–2027 m. vertinimas
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas
Partnerystės principo įgyvendinimo vertinimas
Vertinimo rūšis:Viešasis administravimas ir valdymas
Vertinimo tipas:Įgyvendinimo vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas
Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas
Vertinimo rūšis:Verslas
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Ūkio ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas
2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimas
Vertinimo rūšis:Verslas
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Energetikos ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas
Veiksmų programos uždavinių, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms (MTEPI) skatinti, įgyvendinimo pažangos vertinimas
Vertinimo rūšis:Verslas
Vertinimo tipas:Įgyvendinimo vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas
2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų poveikio transportui vertinimas
Vertinimo rūšis:Transportas
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Susisiekimo ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas
Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimas
Vertinimo rūšis:Aplinkosauga
Vertinimo tipas:Įgyvendinimo vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas

 

 

Kiekybinis ir kokybinis 2007–2013 m. veiksmų programų pasiektų tikslų ir uždavinių vertinimas
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas
Ūkio ministerijos priemonės „Inočekiai LT“ poveikio verslo išlaidoms moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vertinimas (4.79mb)
Vertinimo rūšis:Verslas
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Ūkio ministerija
Metai:2017
Būsena: Baigtas
Konferencija 2007–2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ POVEIKIS LIETUVOS EKONOMIKAI, ŽMONĖMS IR GYVENIMO KOKYBEI
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2017-02-23
Būsena: Baigtas

 

 

 

 

 

                                                        

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio sveikatos apsaugos sektoriui vertinimas
Vertinimo rūšis:Sveikatos apsauga
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Sveikatos apsaugos ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pažangos ir lėšų panaudojimo vertinimas
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų administravimas
Vertinimo tipas:Įgyvendinimo vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimas (5.12mb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų administravimas
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Kultūros ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimas (4.98mb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonių, skirtų skatinti jaunimo užimtumą vertinimas (1.85mb)
Vertinimo rūšis:Socialinė politika
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio darniajam vystymuisi vertinimas (1.19mb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimas (5.97mb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
Lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų, organizuotų įgyvendinant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I priemones, efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio vertinimas (1.79mb)
Vertinimo rūšis:Socialinė politika
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ poveikio, efektyvumo ir sukurtų rezultatų vertinimas (4.79mb)
Vertinimo rūšis:Socialinė politika
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
Europos socialinio fondo paramos ir jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vertinimas (5.35mb)
Vertinimo rūšis:Socialinė politika
Vertinimo tipas:Įgyvendinimo vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2015
Būsena: Baigtas
2007-2013 metų Europos Sąjugos struktūrinės paramos vertinimas. Atliktų vertinimų apžvalga. (825kb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Vertinimų apžvalgos
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2015
Būsena: Vykdomas

Atliktų vertinimų apžvalgoje minimų 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimų ataskaitas rasite čia.

ddd