Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

ES fondų panaudojimo vertinimas

12 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Konferencija 2007–2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ POVEIKIS LIETUVOS EKONOMIKAI, ŽMONĖMS IR GYVENIMO KOKYBEI
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2017-02-23
Būsena: Baigtas

 

2007–2013 m. veiksmų programų investicijų poveikis Lietuvai        

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investicijos – gerosios patirtys ir pamokos Ramūnas Dilba, Finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento l.e.p. direktorius  

Vilniaus vakarinis aplinkkelis – geroji ES struktūrinių fondų investavimo praktika Lina Melianienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja      

2007-2013 m. ESF investicijų poveikis Europai ir Lietuvai Jeannette Monier, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktorato Vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, ir Andris Skrastins, šio skyriaus tarnautojas      

 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos poveikis Lietuvos žmogiškajam kapitalui Laura Perevičiūtė, Finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento Europos socialinio fondo investicijų skyriaus vyr. specialistė         

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos poveikis gyvenimo aplinkai ir kokybei Gabija Ramšaitė, Finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento Investicijų į infrastruktūrą, inovacijas ir verslą skyriaus vyr. specialistė     

VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus plėtros gerosios patirties pristatymas           

ES fondų investicijos žmogui: padėtis ir perspektyvos Lietuvoje Prof. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto direktorius                                                                                               

 

 

 

 

                                                        

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio sveikatos apsaugos sektoriui vertinimas
Vertinimo rūšis:Sveikatos apsauga
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Sveikatos apsaugos ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pažangos ir lėšų panaudojimo vertinimas
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų administravimas
Vertinimo tipas:Įgyvendinimo vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimas (5.12mb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų administravimas
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Kultūros ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimas (4.98mb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonių, skirtų skatinti jaunimo užimtumą vertinimas (1.85mb)
Vertinimo rūšis:Socialinė politika
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio darniajam vystymuisi vertinimas (1.19mb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimas (5.97mb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
Lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų, organizuotų įgyvendinant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I priemones, efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio vertinimas (1.79mb)
Vertinimo rūšis:Socialinė politika
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ poveikio, efektyvumo ir sukurtų rezultatų vertinimas (4.79mb)
Vertinimo rūšis:Socialinė politika
Vertinimo tipas:Poveikio vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2016
Būsena: Baigtas
Europos socialinio fondo paramos ir jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vertinimas (5.35mb)
Vertinimo rūšis:Socialinė politika
Vertinimo tipas:Įgyvendinimo vertinimai
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2015
Būsena: Baigtas
2007-2013 metų Europos Sąjugos struktūrinės paramos vertinimas. Atliktų vertinimų apžvalga. (825kb)
Vertinimo rūšis:ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo horizontalūs vertinimai
Vertinimo tipas:Vertinimų apžvalgos
Institucija:Finansų ministerija
Metai:2015
Būsena: Vykdomas

Atliktų vertinimų apžvalgoje minimų 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimų ataskaitas rasite čia.