Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

30 Viso įrašų
Rodyti viską

ESFA naujienlaiškis Nr. 27

2017-06-15

ESFA naujienlaiškis Nr. 26

2017-05-31

ESFA naujienlaiškis Nr. 25

2017-05-15

ESFA naujienlaiškis Nr. 24

2017-04-28

Naujienlaiškis Nr. 23

2017-04-14

ES investicijų vertinimo gebėjimai Lietuvoje: pasiekimai ir gairės ateičiai

2017-04-12

Vertinimas kaip dialogas: dalyvavimu grįstas vertinimas

2017-04-12

Naujienlaiškis Nr. 20

2017-02-28

Naujienlaiškis Nr. 19

2017-02-17

Naujienlaiškis Nr. 18

2017-01-31

Naujienlaiškis Nr.17

2017-01-13

Naujienlaiškis Nr. 16

2016-12-30

ESFA naujienlaiškis Nr. 14

2016-11-30

Naujienlaiškis Nr. 12

2016-10-28

Naujienlaiškis Nr.11

2016-10-14

2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir gyvenimo kokybės indeksas

2016-08-30

2007-2013 EU structural assistance in Lithuania's cities and towns, and changes in quality of life

2016-08-30

2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikis Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams

2016-07-29

Investicijų žemėlapis verslui

2016-07-12

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio darniajam vystymuisi vertinimo santrauka

2016-07-08

Evaluation of 2007 – 2013 EU structural assistance impact on sustainable development in Lithuania Summary

2016-07-08

Naujienlaiškis2

2016-05-31

Ką projektų vykdytojai turėtų žinoti apie komunikaciją?

2016-04-21

Informacinė visuomenė visiems: 2007–2013 m. pasiekimai

2016-02-22

ES investicijos miestų ir miestelių plėtrai

2015-12-08

Regioninė politika: Europos regionų ir miestų konkurencingumo didinimas, ekonomikos augimo skatinimas ir darbo vietų kūrimas

2015-09-18

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų investicijos Lietuvos konkurencingumui didinti

2015-04-16

Gairės, skirtos Europos struktūrinių ir investicijų fondų bei susijusių ES priemonių paramos gavėjams

2015-03-23

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio žmogiškųjų išteklių plėtrai vertinimo rezultatai

2015-03-18

ES parama atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui Lietuvoje

2015-02-13
Uždaryti aprašymą

ESFA naujienlaiškis Nr. 27

Uždaryti aprašymą

ESFA naujienlaiškis Nr. 26

Uždaryti aprašymą

ESFA naujienlaiškis Nr. 25

Uždaryti aprašymą

ESFA naujienlaiškis Nr. 24

Uždaryti aprašymą

ES investicijų vertinimo gebėjimai Lietuvoje: pasiekimai ir gairės ateičiai

Uždaryti aprašymą

Vertinimas kaip dialogas: dalyvavimu grįstas vertinimas

Uždaryti aprašymą

ESFA naujienlaiškis Nr. 14

Uždaryti aprašymą

2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir gyvenimo kokybės indeksas

Uždaryti aprašymą

2007-2013 EU structural assistance in Lithuania's cities and towns, and changes in quality of life

Uždaryti aprašymą

2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikis Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams

Uždaryti aprašymą

Investicijų žemėlapis verslui

“Investicijų žemėlapis verslui“ pristato visas Ūkio ministerijos administruojamas investicijų priemones, kuriomis gali pasinaudoti verslininkai, plėsdami esamą verslą arba kurdami naują. Priemonės suskirstytos į dvi pagrindines grupes pagal finansavimo pobūdį: paskolų priemonės ir subsidijų priemonės.

Uždaryti aprašymą

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio darniajam vystymuisi vertinimo santrauka

Vertinimo tikslas – nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikį darniajam vystymuisi, siekiant kokybiškai atsiskaityti už 2007–2013 m. lėšų panaudojimą ir pagerinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą 2014–2020 m. laikotarpiu.

Uždaryti aprašymą

Evaluation of 2007 – 2013 EU structural assistance impact on sustainable development in Lithuania Summary

Uždaryti aprašymą

Ką projektų vykdytojai turėtų žinoti apie komunikaciją?

Kodėl įgyvendinant projektus reikalinga komunikacija? Kokios privalomos informavimo apie projektą priemonės? Ką ir kada pasakoti apie projektą?  Tokie klausimai kyla projektų vykdytojams, įgyvendinantiems projektus, finansuojamus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis.

Kadangi informavimas apie įgyvendinamą projektą yra būtinas, šiuo leidiniu siekiama padėti pareiškėjams ir projektų vykdytojams tinkamai pasirinkti ir įgyvendinti privalomąsias ar papildomas komunikacijos veiklas, be to, rasite gerosios praktikos pavyzdžių.

Uždaryti aprašymą

Informacinė visuomenė visiems: 2007–2013 m. pasiekimai

Lietuva per pastaruosius kelerius metus pasiekė mums visiems gerai matomų ir vis plačiau naudojamų rezultatų informacinės visuomenės srityje. Viešojo sektoriaus indėlis į plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrą kaimiškose šalies vietovėse, elektroninių paslaugų ir sprendimų kūrimą bei kitas svarbias informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo sritis didele dalimi rėmėsi ir investicijomis, kurias šiai sričiai skyrė Europos Sąjunga. 

Pasibaigus 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiui, maloniai kviečiame susipažinti su pasiektais rezultatais informacinės visuomenės srityje ir kartu jais pasidžiaugti.

Uždaryti aprašymą

ES investicijos miestų ir miestelių plėtrai

Leidinyje trumpai pristatomi ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimo, atlikto 2013 m., rezultatai.

Uždaryti aprašymą

Regioninė politika: Europos regionų ir miestų konkurencingumo didinimas, ekonomikos augimo skatinimas ir darbo vietų kūrimas

Europos Komisijos parengtas leidinys apie ES regioninę politiką.

ES regioninei politikai tenka didžiausia bendra 2014–2020 m. ES biudžeto dalis (351,8 mlrd. eurų iš visos sumos – 1 082 mlrd. eurų), todėl ji yra pagrindinė Sąjungos investicijų kryptis. Šie ištekliai naudojami finansuoti strateginei transporto ir ryšių infrastruktūrai, padėti pereiti prie labiau aplinką tausojančios ekonomikos, remti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kad jos taptų novatoriškesnės ir konkurencingesnės, suteikti naujo ir ilgalaikio darbo galimybių, stiprinti ir modernizuoti švietimo sistemas bei kurti įtraukesnę visuomenę. Tokiu būdu regioninė politika skatina kitas viešąsias ir privačiąsias lėšas – ne tik todėl, kad ES šalys privalo bendrai finansuoti projektus iš savo nacionalinių biudžetų, bet ir dėl to, kad ji stiprina investuotojų pasitikėjimą. Atsižvelgiant į šį nacionalinį įnašą ir finansinių priemonių sverto poveikį, bendras ES investicijų poveikis 2014–2020 m. greičiausiai bus didesnis negu 500 mlrd. eurų.

Uždaryti aprašymą

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų investicijos Lietuvos konkurencingumui didinti

Finansų ministerijos užsakymu buvo atliktas 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. Vertinimas apėmė 75 priemones, kurios įgyvendintos pagal 2007–2013 m. veiksmų programas ir kuriomis siekta prisidėti prie Lietuvos konkurencingumo didinimo. Pagrindinė 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimo įžvalgos bei konkurencingumo didinimui skirtų investicijų nauda šalies ekonomikai, atskiriems ekonomikos sektoriams ir įmonėms pateikiama leidinyje „2007–2013 metų ES struktūrinių fondų investicijos Lietuvos konkurencingumui didinti“.

Uždaryti aprašymą

Gairės, skirtos Europos struktūrinių ir investicijų fondų bei susijusių ES priemonių paramos gavėjams

Gairėse pateikiama Europos struktūrinių ir investicinių fondų bei kitų fondų apžvalga, Europos sąjungos taikomos priemonės. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje http://europa.eu.

Uždaryti aprašymą

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio žmogiškųjų išteklių plėtrai vertinimo rezultatai

Šio vertinimo metu išanalizuota, kaip 2007–2013 metų ES fondų investicijos prisidėjo prie žmogiškųjų išteklių plėtros Lietuvoje, investicijų poveikis žmogiškųjų išteklių plėtrai švietimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, darbo rinkos ir viešojo sektoriaus srityse.

Uždaryti aprašymą

ES parama atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui Lietuvoje

Leidinys parengtas įgyvendinant Aplinkos ministerijos inicijuotą projektą
„ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 metų finansavimo
prioritetų nustatymas“. Projektas finansuotas Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2007–2013 metų
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Leidinys parengtas panaudojant vertinimo galutinė ataskaitos įžvalgas.