Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai" Nr. 01.2.2-LMT-718-01

Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01

Atnaujinimo data: 2018-05-21
Paskelbimo data
2017-04-18 08:00
Atnaujinimo data
2018-05-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-06-30 15:45
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
700 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
28 962 002,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas
  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami.

Galimi pareiškėjai

Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės

Pareiškėjų tipai

  • Viešasis sektorius

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją PDF formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Priedai teikiami Microsoft Office Word formatu. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@lmt.lt. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 30 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2017 m. birželio 30 d. 15:45.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu info@lmt.lt iki 2017 m. birželio 30 d. 24:00.

Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu.

Lietuvos mokslo taryba nepriima paraiškų, pateiktų nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą 
Dokumentas priimtas: 2018-03-14 Dokumento kategorija Dokumentų projektai Dokumentą priėmė: Švietimo ir mokslo ministerija
Dotacijos sutartis 
Dokumentas priimtas: 2018-03-14 Dokumento kategorija Dokumentų projektai Dokumentą priėmė: Švietimo ir mokslo ministerija
Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė 
Dokumentas priimtas: 2018-03-14 Dokumento kategorija Dokumentų projektai Dokumentą priėmė: Švietimo ir mokslo ministerija
Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė 
Dokumentas priimtas: 2018-03-14 Dokumento kategorija Dokumentų projektai Dokumentą priėmė: Švietimo ir mokslo ministerija
Kvietimas teikti paraiškas Nr. 1 ("Aukšto lygio tyrėjų grupių moksliniai tyrimai") 
Dokumentas priimtas: 2017-04-14 Dokumento kategorija Kitos formos Dokumentą priėmė: Lietuvos mokslo taryba
Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas 
Dokumentas priimtas: 2018-03-14 Dokumento kategorija Dokumentų projektai Dokumentą priėmė: Švietimo ir mokslo ministerija

Kontaktai

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:

programų koordinatorė Diana Kizalaitė, el. p. diana.kizalaite@lmt.lt, tel. (8 5) 240 9484;

programų koordinatorė Vaida Vansevičienė, el. p. vaida.vanseviciene@lmt.lt tel. (8 5) 240 9443;

finansininkas Jogaila Mackevičius, el. p. jogaila.mackevicius@lmt.lt, tel. (8 5) 261 6133.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. (8 5) 236 0506.

ddd