Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą "Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas" Nr. 09.3.3-LMT-712-02

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02

Atnaujinimo data: 2017-06-02
Paskelbimo data
2017-04-14 08:00
Atnaujinimo data
2017-06-02
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
72 450,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
4 350 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Skatinti jaunųjų mokslininkų podoktorantūros stažuočių sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto).

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas
  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas.

Galimi pareiškėjai

Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo AIKOS sistemą įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Pareiškėjų tipai

  • Viešasis sektorius

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją PDF formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Priedai teikiami Microsoft Office Word formatu. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@lmt.lt.  Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 5 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2017 m. liepos 5 d. 16:00.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu info@lmt.lt iki 2017 m. liepos 5 d. 24:00.

Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu.

Lietuvos mokslo taryba nepriima paraiškų, pateiktų nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Kvietimas teikti paraiškas Nr. 2 
Dokumentas priimtas: 2017-04-13 Dokumento kategorija Kitos formos Dokumentą priėmė: Lietuvos mokslo taryba
El. paraiškos forma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 2 
Dokumentas priimtas: 2017-04-13 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Lietuvos mokslo taryba
Pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos rašto dėl projekto vykdymo užtikrinimo forma ("Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas") 
Dokumentas priimtas: 2017-04-13 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Lietuvos mokslo taryba

Kontaktai

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus darbuotojai: programų koordinatorė Ilona Monstavičienė, el. p. ilona.monstaviciene@lmt.lt, tel. (8 5) 240 9342;

programų koordinatorė Ignė Balaišytė, el. p. igne.balaisyte@lmt.lt, tel. (8 5) 261 6132;

finansininkas Sergej Tkačenko, el. p. sergej.tkacenko@lmt.lt, tel. (8 5) 236 0503;

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. (8 5) 236 0506.

ddd