Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ Nr. 01

Nr. 01.2.1-MITA-K-824-01

Atnaujinimo data: 2017-01-16
Paskelbimo data
2017-01-16 09:00
Atnaujinimo data
2017-01-16
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-03-16 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
5 682,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
2 500 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Finansuojamos veiklos

  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

1. Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas.

2. Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

Galimi pareiškėjai

Privatieji juridiniai asmenys, kurie paraiškos pateikimo (registravimo) dieną yra registruoti Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau nei metus.

Pareiškėjų tipai

  • Verslas

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu info@mita.lt siunčiamas elektroninis dokumentas (ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 16 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą iki 2017 m. kovo 16 d. 16:00 val.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Informacija apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) 
Dokumentas priimtas: 2014-09-26 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Iš dalies užpildyta priemonės Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ paraiškos forma 
Dokumentas priimtas: 2017-01-05 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
MTEP paslaugų už inovacinius čekius sąrašas 
Dokumentas priimtas: 2016-07-11 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Redakcijos

3
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma 
Dokumentas priimtas: 2016-09-12 Dokumento kategorija Administruojančių institucijų formos Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Kontaktai

Mantas Biekša, tel. 8 652 70 373, mantas.bieksa@mita.lt

http://inocekiai.mita.lt/

 

ddd