Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02

Atnaujinimo data: 2017-09-04
Paskelbimo data
2017-04-24 08:00
Atnaujinimo data
2017-09-04
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
1 000 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
11 584 801,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

Kompetencijos centrų veiklos skatinimas, siekiant išbandyti MTEP grįstas, komercinį potencialą turinčias idėjas, sukurti tolesnėms investicijoms parengtą ar kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje.

Galimi pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos ir universitetų ligoninės.

Pareiškėjų tipai

  • Viešasis sektorius

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  –DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Paraiškos priimamos iki 2017 10 05.

Paraiškų priėmimas buvo sustabdytas nuo 2017 07 12 iki 2017 09 04. Kvietimo sustabdymo pagrindas.

 

 

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Redakcijos

3
Priemonės "Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas" kvietimas Nr.2 
Dokumentas priimtas: 2017-04-21 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus; 
Dokumentas priimtas: 2017-04-01 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą); 
Dokumentas priimtas: 2017-04-21 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika 
Dokumentas priimtas: 2016-05-09 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas  
Dokumentas priimtas: 2017-04-01 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma 
Dokumentas priimtas: 2017-04-01 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Priemonės "Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas" išlaidų atitikties rekomendacijos 
Dokumentas priimtas: 2017-03-06 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Priemonės "Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas" PVM klausimynas 
Dokumentas priimtas: 2017-03-06 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo 703 ir 716 priemonių įgyvendinimo plano keitimo projektas 
Dokumentas priimtas: 2017-04-24 Dokumento kategorija Dokumentų projektai Dokumentą priėmė: Švietimo ir mokslo ministerija
Finansuojami projektai 
Dokumentas priimtas: 2018-04-12 Dokumento kategorija Sprendimai dėl finansavimo Dokumentą priėmė: Švietimo ir mokslo ministerija

Kontaktai

Regina Mockevičiūtė, Struktūrinės paramos projektų II departamento švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė,  r.mockeviciute@cpva.lt, tel.: 8 5 219 15 84

ddd