Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Kvietimas Nr.1 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-01

Atnaujinimo data: 2018-04-23
Paskelbimo data
2017-03-15 09:00
Atnaujinimo data
2018-04-23
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-10-02 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
700 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
14 711 249,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Finansuojamos veiklos

  • Kultūra

Remiamos veiklos

viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Galimi pareiškėjai

viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.

Pareiškėjų tipai

  • Nevyriausybinės organizacijos
  • Valstybės įmonės
  • Verslas
  • Viešasis sektorius

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  –DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės paraiška ir jos priedai įgyvendinančiajai institucijai teikiami raštu kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į CPVA priimamąjį, Konarskio g.13,  LT-03109 Vilnius.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 2 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į CPVA iki 2017 m. spalio 2 d. 16:00 val.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Paraiškos forma, teikiant paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ 
Dokumentas priimtas: 2017-03-13 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ kvietimas 
Dokumentas priimtas: 2017-03-15 Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV- 943 
Dokumentas priimtas: 2016-12-06 Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ PVM klausimynas 
Dokumentas priimtas: 2017-03-15 Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

Kontaktai

VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius

Eglė Menkevičienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

ddd