Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.1-IVG-T-410 „Parama darbui“

Nr. 07.3.1-IVG-T-410 -1

Atnaujinimo data: 2018-04-09
Paskelbimo data
2016-10-31 09:00
Atnaujinimo data
2018-04-09
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-02-28 15:30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
200 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
15 000 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Sudaryti palankesnes sąlygas gyventojų užimtumui teikiant finansines paskatas darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis.

Finansuojamos veiklos

  • Užimtumas ir socialinė sanglauda

Remiamos veiklos

Finansinių paskatų (kompensuojant darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalį) darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis (pirmą kartą įsidarbinusiems asmenis nuo 18 iki 29 metų ir įsidarbinusiems vyresniems negu 54 metų asmenis), teikimas.

Galimi pareiškėjai

Viešieji ar privatūs juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), juridinių asmenų filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla.

Pareiškėjų tipai

  • Verslas
  • Viešasis sektorius

Projektų atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su priedais teikia ją raštu įgyvendinančiajai institucijai vienu iš šių būdų:

-atsiųsti registruotu paštu,

-įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens,

- pristatyti pašto kurjerio,

-elektroniniu paštu paramadarbui@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Priemonės "Parama darbui" pažymos apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą forma 
Dokumentas priimtas: 2016-10-31 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
Priemonės "Parama darbui" pažymos apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei išeitines išmokas ar kompensacijas forma 
Dokumentas priimtas: 2016-10-31 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
Priemonės "Parama darbui" projekto dalyvio apklausos anketa 
Dokumentas priimtas: 2016-10-31 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Redakcijos

2
Priemonės "Parama darbui" paraiška 
Dokumentas priimtas: 2016-10-31 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
Priemonės "Parama darbui" pareiškėjo darbuotojo sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma 
Dokumentas priimtas: 2016-10-31 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Kontaktai

Jovita Cesiulytė, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas paramadarbui@invega.lt

Ernesta Sečinskytė, tel. Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas paramadarbui@invega.lt

ddd