Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Procesas LT“ Nr. 01

Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01

Atnaujinimo data: 2016-06-20
Paskelbimo data
2015-10-14 09:00
Atnaujinimo data
2016-06-20
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2016-01-14 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
70 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
3 000 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

Netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą MVĮ, remiant inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimą MVĮ.
Pagalba yra teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 18 straipsnio nuostatomis – MVĮ teikiama pagalba konsultavimui.
Vadovaujantis de minimis reglamentu bus finansuojamos tiesiogiai su projekto veikla susijusios standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfiguravimą įmonės poreikiams bei inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo / akreditavimo išlaidos.

Galimi pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Pareiškėjų tipai

  • Verslas

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 14 d. 16:00 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą iki 2016 m. sausio 14 d. 16:00 val.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Kvietimo teikti paraiškas pagal priemonę „Procesas LT“ skelbimas 
Dokumentas priimtas: 2015-10-14 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti („Procesas LT“) 
Dokumentas priimtas: 2015-10-14 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Priemonės „Procesas LT“ paraiškos forma 
Dokumentas priimtas: 2015-10-14 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra

Kontaktai

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411

LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėja Irma Slavinskienė,
el. p. i.slavinskiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4676

LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė,
el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866

ddd