Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
iki
Rodyti viską
Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje 3 668 500,00 Eur
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra 4 799 000,00 Eur
Kvietimas Nr1 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ 14 481 001,00 Eur
Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą ,,Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus" Nr. 09.3.3-LMT-712-01 21 633 600,00 Eur
Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą "Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas" Nr. 09.3.3-LMT-712-02 4 350 000,00 Eur
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas 4 981 464,00 Eur
Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai" Nr. 01.2.2-LMT-718-01 28 962 002,00 Eur
Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ 11 584 801,00 Eur
Studijų kokybės gerinimas 3 475 440,00 Eur
Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal poveiklę "Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu" Nr. 09.3.3-LMT-712-03 386 160,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 01 2 027 340,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje“ 64 161,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti” 64 161,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ 1 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje" 400 000,00 Eur
„Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (02)(Kvietimas atnaujintas!) 2 780 810,00 Eur
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra 02 (Pratęstas paraiškų pateikimo terminas) 2 172 151,00 Eur
Kvietimas Nr. 8 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020" Nr. 09.3.3-LMT-712-08 3 300 000,00 Eur
Kvietimas Nr. 9 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal poveiklę "Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose" Nr. 09.3.3-LMT-712-09 257 440,00 Eur
Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ 1 448 100,00 Eur
Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ 7 143 962,00 Eur
Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ 3 571 980,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Auditas pramonei LT“ Nr. 01 1 000 000,00 Eur
Atnaujintas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 35 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinės priemonės NR. J03-IVG-T „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“ priemonę NR. 04.2.1-IVG-T-811-01 4 344 300,00 Eur
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje 79 650 000,00 Eur
Priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimas teikti paraiškas 13 609 095,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Auditas pramonei LT“ Nr.2 300 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraišką finansuoti projektą pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ Nr. 01 79 645 505,00 Eur
Kvietimas teikti paraišką įgyvendinti Jessica II fondų fondą 240 000 000,00 Eur
Kvietimas įgyvendinti įgyvendinti Daugiabučių namų modernizavimo fondą 74 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraišką pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygas 17 268 692,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 1 17 040 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms) 5 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 3 (didelėms pramonės įmonėms) 5 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 2 27 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 3 4 547 350,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „REGIO INVEST LT+“ Nr. 01 28 962 002,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ Nr. 01 4 633 920,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „EXPO SERTIFIKATAS LT“ Nr. 01 600 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „E-verslas LT“ Nr. 01 4 500 000,00 Eur
Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ 2 500 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Procesas LT“ Nr. 01 3 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ 2 896 200,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinės priemonės NR. J03-IVG-T „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“ priemonę NR. 03.1.1-IVG-T-809-01 8 688 601,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „DPT pramonei LT+“ 17 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ 27 513 902,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Verslo klasteris LT“ 3 600 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ Nr. 2 (MVĮ pavieniui) 6 500 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę NR. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ Nr. 01 2 000 000,00 Eur
Fondų fondas „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ 179 600 000,00 Eur
Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo 26 810 562,00 Eur
Kompetencijos LT 4 000 000,00 Eur
Priemonės „Dizainas LT“ kvietimas teikti paraiškas 2 896 200,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+ “ Nr. 2 (gamybos įmonėms) 9 586 306,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+ “ Nr. 3 (paslaugų teikimo įmonėms) 9 586 306,00 Eur
Priemonės „DPT pramonei LT+“ kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas 26 535 472,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ 10 000 000,00 Eur
Priemonės „Eco-inovacijos LT“ kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas 1 448 100,00 Eur
Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams 25 230 778,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai 8 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ 5 584 801,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ 8 688 601,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas projektams finansuoti pagal priemonę „Eco-Inovacijos LT+“ Nr. 2 35 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę NR. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ Nr. 02 2 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Expo sertifikatas LT" Nr. 2 1 560 684,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ 1 448 100,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ Nr. 03 2 400 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ Nr. 04 600 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas antram etapui pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Nr. 01 60 006 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „SmartInvest LT+“ 10 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „SmartInvest LT+“ 2 kvietimas 5 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inoklaster LT“ 2 896 200,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ Nr. 01 2 500 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Inoklaster LT" Nr. 2 23 169 602,00 Eur
Priemonės „InoConnect“ kvietimas teikti paraiškas 1 448 100,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ Nr. 02 2 500 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ Nr. 01 912 303,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Smart FDI“ 39 137 278,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ Nr. 02 (II etapas) 30 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ Nr. 03 (II etapas) 70 000 000,00 Eur
Kvietimas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Intelektas LT-2“ finansuoti 50 000 000,00 Eur
ddd