Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

„Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 3

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03

Atnaujinimo data: 2019-01-15
Paskelbimo data
2018-12-28 00:00
Atnaujinimo data
2019-01-15
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-04-01 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
360 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
6 921 811,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Finansuojamos veiklos

 • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

 • įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės forma, skirtas kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
 • įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti.

Galimi pareiškėjai

privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Pareiškėjų tipai

 • Verslas
 • Valstybės įmonės

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 55 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti Agentūrai per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Agentūrai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

 • pristatyta pašto kurjerio;

 • atsiųsta registruotu paštu;

 • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

  Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

  Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

   
  Vienas pareiškėjas šio kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas: vieną paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės
  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 10.1 papunktyje nurodytą veiklą ir vieną paraišką pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą.

  Viena paraiška negali būti pildoma pagal dvi veiklas, tokios paraiškos bus atmetamos. Vienas privatusis juridinis asmuo arba valstybės ir savivaldybės įmonė gali dalyvauti tik viename projekte, teikiamame pagal vieną veiklą, t. y. privatusis juridinis asmuo gali būti tik pareiškėju arba tik partneriu, valstybės ir savivaldybės įmonės gali būti tik pareiškėjomis projekte, teikiamame pagal vieną veiklą.

  Kviečiame pareiškėjus paraiškas teikti ESFA darbo laiku, kad būtų galima pasikonsultuoti iškilus klausimams dėl techninių nesklandumų, jei tokių pasitaikytų.

   


   

Kontaktai

Reda Glinskienė, projektų vadovė, tel. 8 659 80 748, el. p. reda.glinskiene@esf.lt

Aleksandra Rynkunienė, projektų vadovė, tel. 8 659 80 537, el. p. aleksandra.rynkuniene@esf.lt