Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Priemonės „InoConnect“ kvietimas teikti paraiškas

Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01

Atnaujinimo data: 2017-10-30
Paskelbimo data
2017-03-08 09:00
Atnaujinimo data
2017-10-30
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2020-11-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
10 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
200 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (toliau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Finansuojamos veiklos

  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.

Galimi pareiškėjai

privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus;  mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

Pareiškėjų tipai

  • Verslas
  • Viešasis sektorius

Projektų atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną.

Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.


Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir pateikti ją elektroniniu paštu dokumentai@lvpa.lt.

Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2020 m. lapkričio 30 d. 16:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu dokumentai@lvpa.lt iki 2020 m. lapkričio 30 d. 16:00 val.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų

 

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Priemonės "InoConnect" 4 priedas 
Dokumentas priimtas: 2017-03-07 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „InoConnect“  
Dokumentas priimtas: 2017-03-07 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Priemonės „InoConnect“ paraiškos forma 
Dokumentas priimtas: 2017-03-08 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Europos įmonių tinklo renginių sąrašas 
Dokumentas priimtas: 2017-03-14 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
„Vienos įmonės“ deklaracija 
Dokumentas priimtas: 2016-03-08 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
Fiksuotų įkainių pažyma priemonei „Inoconnect“ 
Dokumentas priimtas: 2017-03-08 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra

Kontaktai

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėja Sigita Trinkūnaitė, el. p. s.trinkunaite@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7434.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

ddd