Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Priemonės „Kompetencijos LT“ 2 kvietimas

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02

Atnaujinimo data: 2018-12-12
Paskelbimo data
2018-11-15 00:00
Atnaujinimo data
2018-12-12
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-02-15 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
360 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
13 899 175,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

mokymų, skirtų sektorinėms kompetencijoms ugdyti, rengimas įmonėse.

 

Papildoma informacija:

 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
Vienoje pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą pareiškėjo teikiamoje paraiškoje gali būti numatomi tik vieno sektoriaus darbuotojų mokymai. Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką vieno kvietimo teikti paraiškas metu.
Dėl finansavimo pareiškėjai konkuruoja šiose grupėse: 
8.1. verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai. Šiai pareiškėjų grupei numatoma skirti iki 
6 500 000 Eur (šešių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) ES struktūrinių fondų lėšų;
8.2. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, kai galutinių naudos gavėjų pagrindinė veikla priskiriama EVRK 2 red. skyriui, grupei ar klasei, nurodytai Aprašo 7 priede. Šiai pareiškėjų grupei numatoma skirti iki 5 399 175 Eur (penkių milijonų trijų šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių šimto septyniasdešimt penkių eurų) ES struktūrinių fondų lėšų; 
8.3. skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje. Šiai pareiškėjų grupei numatoma skirti iki  2 000 000 Eur (dviejų milijonų eurų) ES struktūrinių fondų lėšų. 

 

Galimi pareiškėjai

verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje, atitinkantys 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 21.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.


Partneriai negalimi.

 

Pareiškėjų tipai

  • Verslas

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 63 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra)

per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Agentūrai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Prisijungimas prie DMS:  https://dms2014.finmin.lt/dms/#/

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

11
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Edita Skonsmonienė,  edita.skonsmoniene@esf.lt , tel. 8 659 80  527

Rasa Balžekienė, rasa.balzekiene@esf.lt, tel. 8 659 80 684