Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+ “ Nr. 2 (gamybos įmonėms)

Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Paskelbimo data
2016-11-09 09:00
Atnaujinimo data
2017-08-30
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-03-10 14:45
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
1 500 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
9 586 306,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos verslo pradžią ir plėtrą ir taip sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti, taip pat bus siekiama užtikrinti šių gamybos pajėgumų veikimą.

Galimi pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ): gamybos įmonės, kuriančios naujus gamybos pajėgumus. Partneriai negalimi.

Pareiškėjų tipai

  • Verslas

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@lvpa.lt.  Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 10 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. kovo 10 d. 14:45.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu info@lvpa.lt iki 2017 m. kovo 10 d. 14:45.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Priemonės „Regio Invest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas (skirta kvietimams Nr. 02 ir Nr. 03)  
Dokumentas priimtas: 2016-11-08 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
BRUTO darbo užmokestis pagal savivaldybes 2015 m. 
Dokumentas priimtas: 2016-11-21 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Nedarbo lygis pagal apskritis 2015 m.  
Dokumentas priimtas: 2016-11-21 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Klausimai ir atsakymai (priemonės „Regio Invest LT+“ kvietimai Nr. 2 ir Nr. 3)  
Dokumentas priimtas: 2016-11-09 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Verslo plano turinio reikalavimų dalis priemonės „Regio Invest LT+“ kvietimų Nr. 2 ir Nr. 3 pareiškėjams 
Dokumentas priimtas: 2016-11-09 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą (Ūkio ministerijos) 
Dokumentas priimtas: 2014-12-19 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
Priemonės „Regio Invest LT+“ paraiškos forma gamybos įmonėms 
Dokumentas priimtas: 2016-11-09 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra
„Vienos įmonės“ deklaracija 
Dokumentas priimtas: 2016-03-08 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Regio Invest LT+“ Nr. 2  
Dokumentas priimtas: 2016-11-09 Dokumentą priėmė: Lietuvos verslo paramos agentūra

Kontaktai

Konsultacija el. paštu: komunikacija@lvpa.lt.

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.

LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas Karolis Balaišis, el. p. k.balaisis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 8500

LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Elena Karolienė, el. p. e.karoliene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7419.

LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Vaidas Lileika, el. p. v.lileika@lvpa.lt, tel. 268 7458.

LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

ddd