Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas

Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-02

Atnaujinimo data: 2017-01-12
Paskelbimo data
2016-11-17 08:30
Atnaujinimo data
2017-01-12
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-02-27 15:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
733 974,97 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Sudaryti palankias sąlygas vietos plėtros strategijų, kurios įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašus, įgyvendinimui.

Finansuojamos veiklos

  • Regioninė plėtra

Remiamos veiklos

1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų (toliau – vietos plėtros projektai) atrankos kriterijų rengimas; 
2. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena;
3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas; 
4. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas; 
5. gyvenamosios vietovės bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimas apie 1–4 ir 6 punktuose nurodytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;
6. miesto vietos veiklos grupės (toliau – miesto VVG) darbuotojų, valdymo organų atstovų kompetencijų stiprinimas (mokymas, keitimasis su kitomis vietos veiklos grupėmis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek reikalinga 1–5 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti.

 

Galimi pareiškėjai

Miesto VVG, kurių vietos plėtros strategijos yra įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

Pareiškėjų tipai

  • Nevyriausybinės organizacijos

Projektų atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 48 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.
Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių nurodytų būdų:
-    asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į Agentūrą;
-    pristatyta pašto kurjerio;
-    atsiųsta registruotu laišku;
-    pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas).

Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas. 

Agentūros darbo laikas:
I–IV 8.30–17.30 (pietų pertrauka 12.00–12.45)
V 8.30–16.15 (pietų pertrauka 12.00–12.45).

Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, Vilnius 01109

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Iš dalies užpildyta priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" paraiškos forma, 2016-11-17 
Dokumentas priimtas: 2016-11-17 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Kontaktai

Projektų valdymo skyriaus (VRM) vyr. projektų vadovas Egidijus Braciška, tel. 8 5 250 0670;

Projektų valdymo skyriaus (VRM) vyr. projektų vadovė Jūratė Ivanovskienė, tel. 8 5 250 0224.

ddd