Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos. 2 kvietimas

Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02

Atnaujinimo data: 2017-07-24
Paskelbimo data
2017-05-17 08:30
Atnaujinimo data
2017-07-24
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
1 158 480,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Kvietimas sustabdytas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija inicijuoja  priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 keitimą, todėl stabdomas kvietimas teikti paraiškas.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų „Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių“ 80-82 punktais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra nustatyta tvarka paskelbs pakeistus kvietimo dokumentus ir nustatys kitą galutinį paraiškų teikimo terminą, kuris nebus trumpesnis kaip 30 dienų nuo atnaujinto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos.

Kilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis:

Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė Jūratė Ivanovskienė, tel. 8 5 250 0224.

Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė Olėsia Palubinskienė, tel. 8 5 250 0689.

 

Priemonės tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose. 
Pagal Priemonę remiamos veiklos tikslas –  padidinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms viešajame sektoriuje.

 

Finansuojamos veiklos

  • Viešasis valdymas

Remiamos veiklos

Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas.

 

Papildoma informacija

 

Pagal Priemonės projektų finansavimo aprašą Nr. 2 nefinansuojama:

12.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomi visuomenės informavimo ir viešinimo kampanijų, skirtų korupcijos atsiradimo ir paplitimo rizikai mažinti, rengimo ir įgyvendinimo veiksmai, kurie finansuojami pagal Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“;

12.2. mokymas pagal formaliąsias švietimo programas.

Ta pati NVO gali būti tik 1 pagal Aprašą finansuojamo projekto pareiškėju ar partneriu.

Pagal Aprašą pareiškėju ar partneriu negali būti tos NVO, kurios yra projektų, įgyvendinamų Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ lėšomis, partneriu.

Pareiškėjas turi iki paraiškos dėl projekto finansavimo  pateikimo įgyvendinančiajai institucijai  dienos parengti ir su partneriu (-iais) suderinti jungtinės veiklos sutarties, kurioje būtų nustatytos pareiškėjo ir partnerio (-ių) tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą, projektą, o iki  projekto sutarties pasirašymo dienos –  su partneriu (-iais) sudaryti  jungtinės veiklos sutartį  (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, jei pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais).

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kurios suprantamos taip, kaip jų sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Pareiškėjų tipai

  • Nevyriausybinės organizacijos

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 54 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

 

Paraiška gali būti teikiama kaip pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu.

 

Paraiška gali būti teikiama kaip elektroninis dokumentai, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, adresu info@esf.lt.

Dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas).

 

Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Europos socialinio fondo agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data.

 

Agentūros darbo laikas:

 I–IV 8.30–17.30 (pietų pertrauka 12.00–12.45)

 V    8.30–16.15 (pietų pertrauka 12.00–12.45).

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, Vilnius 01109

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Iš dalies užpildyta priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ paraiškos forma 
Dokumentas priimtas: 2017-05-16 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Kontaktai

Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė Jūratė Ivanovskienė, tel. 8 5 250 0224.

Projektų valdymo skyriaus III  vyr. projektų vadovė Olėsia Palubinskienė, tel. 8 5 250 0689.