Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Aktualizuoti kultūros paveldo objektus

Nr. 05.4.1-CPVA-V-301

Atnaujinimo data: 2016-04-28

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 40 536 056,00 Eur Iš viso 47 689 478,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 7 153 422,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

 1. viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija;
 2. religinės bendruomenės ar bendrijos.

Finansuojamos veiklos

Kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir panašioms reikmėms.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
41.819.459 35.325.045 6.494.414 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
5.870.019 5.211.011 659.008 0 0 0 0
[[priemones iš viso]]            
47.689.478 40.536.056 7.153.422 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.331 „Lietuvos gyventojų, bent kartą per pastaruosius 12 mėn. apsilankiusių kultūros paveldo objekte, dalis“ Procentai 55 60
P.B.209 „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“ Apsilankymai per metus 0 40.000
P.S.335 „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros objektai" Skaičius 0 9

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas Apsilankymai per metus 393820.00 0
2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos Skaičius 18.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

 • andrius.jautakis@lrkm.lt

   

 • Įgyvendinančioji institucija
  Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
 • Atsakinga ministerija
  Kultūros ministerija Komunikacijos skyrius dmm@lrkm.lt Tel.: (8 5) 262 31 20