Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas

Nr. 05.1.1-APVA-V-004

Atnaujinimo data: 2017-07-26

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 16 797 961,00 Eur Iš viso 16 797 961,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

1. Aplinkos apsaugos agentūra;

2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

3. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba;

4. Valstybinė miškų tarnyba;

5. Aplinkos ministerija.

Finansuojamos veiklos

 1. Nacionalinei oro teršalų ir ŠESD apskaitos sistemai tobulinti reikalingų dokumentų parengimas ir priemonių įsigijimas;
 2. hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų, prognozavimo, modeliavimo, hidrometeorologinių ir klimato paslaugų teikimo, informacijos koordinavimo ir informavimo pajėgumų stiprinimas;
 3. aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas;
 4. miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės techninių pajėgumų atnaujinimas ir tobulinimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
16.797.961 16.797.961 0 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0
16.797.961 16.797.961 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.N.009 „Numatytų pavojingų, stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių dalis Procentai 87 91
P.S.326 „Įrengtos arba atnaujintos aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų stotys“ Skaičius 6 140
P.N.010 „Įsigyti ir (ar) atnaujinti priemonių komplektai aplinkos monitoringui ir kontrolei vykdyti“ Skaičius 75 80
P.N.011 „Patobulinta nacionalinė oro teršalų ir ŠESD apskaitos sistema“ Skaičius 0 1
P.N.012 „Sukurtas klimato paslaugų ir informacijos koordinavimo portalas“ Skaičius 1 1
P.N.013 „Modernizuota aplinkos informacinė sistema“ Skaičius 0 1

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Įrengtos arba atnaujintos aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo, hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų stotys Skaičius 44.00 0
2 Įsigyti ir (ar) atnaujinti priemonių komplektai aplinkos monitoringui ir kontrolei vykdyti Skaičius 82.00 0
3 Patobulinta nacionalinė oro teršalų ir ŠESD apskaitos sistema Skaičius 1.00 0
4 Sukurtas klimato paslaugų ir informacijos koordinavimo portalas Skaičius 1.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

 • ES paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė Sigita Alčauskienė, tel. 8 706 63532, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Aplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt Tel.: (8 5) 272 25 63
 • Atsakinga ministerija
  Aplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt Tel.: (8 5) 266 36 63