Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Atliekų tvarkymo sistemos valdymas

Nr. 05.2.1-APVA-V-010

Atnaujinimo data: 2016-04-20

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 8 489 111,00 Eur Iš viso 8 489 111,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

1. Aplinkos apsaugos agentūra;

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;

3. VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

Finansuojamos veiklos

1. vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas;

2. atliekų tyrimų laboratorijos poreikio vertinimas;

3. atliekų tyrimų laboratorijos įrengimas;

4. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos likvidavimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešo-sios lėšos

Priva-čios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

8.489.111

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

8.489.111

0

0

0

0

0

0“

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėse-nos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavi-mo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.034

„Subjektų dalis, besinaudojanti vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema“

procentai

0

95

P.S.331

„Sutvarkytas radioaktyviųjų atliekų kiekis“

m3

0

300

P.N.035

„Sukurta ir įdiegta vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema“

skaičius

0

1

P.N.036

„Parengta atliekų tyrimų laboratorijos įrengimo galimybių studija“

skaičius

1

1

P.N.037

„Įrengta atliekų tyrimų laboratorija“

skaičius

0

1“

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Sukurta ir įdiegta vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema Skaičius 1.00 0
2 Sutvarkytas radioaktyviųjų atliekų kiekis 300.00 0
3 Parengta atliekų tyrimų laboratorijos įrengimo galimybių studija Skaičius 1.00 1.00

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

  • Rasa Uselyte, tel.8 706 63531, el.p.  rasa.uselyte@am.lt

     

  • Įgyvendinančioji institucija
    Aplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt Tel.: (8 5) 272 25 63
  • Atsakinga ministerija
    Aplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt Tel.: (8 5) 266 36 63