Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Auditas pramonei LT

Nr. 04.2.1-LVPA-K-804

Atnaujinimo data: 2016-07-01

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 7 240 500,00 Eur Iš viso 7 240 500,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

  • labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės;
  • didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB.

Finansuojamos veiklos

Energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
12.067.500,00 7.240.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.827.000,00
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai


 
Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.316 Energijos suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse kg naftos ekvivalento 1000 eurų 192,59 152,90
P.S.314 Pramonės įmonės, atlikusios energetinį auditą Įmonės 200 500
R.N.806 Įdiegtos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, rekomenduotos atlikus energetinį auditą Procentai 15 35
P.N.805 Pritraukta privataus finansavimo lėšų EUR 1 930 000 4 830 000

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Pramonės įmonės, atlikusios energetinį auditą Įmonės 22.00 20
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur 219801.11 194253.04

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-21 07:31

Kontaktai

  • Inga Veževičienė, inga.vezeviciene@ukmin.lt, 870664649

  • Įgyvendinančioji institucija
    Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
  • Atsakinga ministerija
    Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762