Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo ir sveiko senėjimo srityje

Nr. 08.4.2-ESFA-K-629

Atnaujinimo data: 2017-07-24

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 7 359 903,00 Eur Iš viso 8 658 708,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 1 298 805,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai:

1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos struktūros vykdomieji subjektai;

2. savivaldybės;

3. asociacijos;

4. nevyriausybinės visuomeninės organizacijos;

5. religinės bendruomenės

Galimi partneriai:

1. Lietuvos nacionalinės sveikatos vykdomieji subjektai;

2. savivaldybės;

3. asociacijos;

4. nevyriausybinės visuomeninės organizacijos;

5. religinės bendruomenės;

6. privatūs juridiniai asmenys.

Finansuojamos veiklos

Remiamos veiklos:

1. tuberkuliozės profilaktikos ir gydymo kontrolės įgyvendinimas: ligonių lankymas, jų aplinkos stebėjimas, vaistų vartojimo kontroliavimas, asmenų, turėjusių sąlytį su ligoniais, profilaktinių patikrinimų organizavimas (skatinimas), ligonių, nutraukusių gydymą, paieška bei jų skatinimas tęsti gydymą, rizikos grupių nustatymas bei stebėjimas;

2. Asmenų, patyrusių krizines situacijas ir kuriems buvo suteiktos specializuotos paslaugos krizių intervencijos centruose, saviraiškos, socialinės integracijos iniciatyvų taip pat gydymo tęstinumo pirminėje sveikatos grandyje realizavimas;

3. nacionaliniu lygiu pripažintos, mokslo įrodymais pagrįstos kraujotakos sistemos ligų profilaktikos ir pagrindinių rizikos veiksnių mažinimo metodinės informacijos sklaida skirtingoms visuomenės grupėms, specialistams;

4. informacijos bei mokymo paslaugų teikimas hipertenzijos ir insultų prevencijos, sveikos gyvensenos srityje;

5. darbuotojų fizinio aktyvumo skatinimas darbo metu ir laisvalaikiu remiantis rekomendacijomis, parengtomis pagal surinktus mokslinius įrodymus apie fiziniam aktyvumui didinti taikomas intervencijas;

6. neįgaliųjų informavimas, švietimas bei mokymas sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis;

7. taikant įvairiausius mokymo metodus neįgaliųjų ir jų šeimos narių mokymas, įgūdžių formavimas teikiant reabilitacijos tęstinumo paslaugas;

8. bendruomenės, NVO atstovų mokymai teikti neįgaliesiems reabilitacijos tęstinumo paslaugas;

9. organizuoti aktyvaus laisvalaikio, meno programų ar kitų projektų, skirtų vaikų ir paauglių fizinei ir psichikos sveikatai gerinti, sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui bei užimtumui laisvalaikio metu skatinti, įgyvendinimą;

10. inovatyvių ir efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vyresnio amžiaus gyventojams modelių sukūrimas ir įgyvendinimas, sumažinant tokių gyventojų socialinės atskirties ir skurdo riziką, šiems modeliams reikalingos infrastruktūros sukūrimas ar atnaujinimas; sveiko senėjimo skatinimo veiklos, įtraukiant į sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos struktūros vykdomuosius subjektus, NVO, rajonų savivaldybes;

11. psichologinės, socialinės ir dvasinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims.

 

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

8 658 708,00

7 359 903,00 0 0 432 935,00 432 935,00 432 935,00
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

8 658 708,00

7 359 903,00 0 0 432 935,00 432 935,00 432 935,00

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.373 „Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis“ Procentai 20 26
P.S.372 ,,Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“ Skaičius
 
250 1200
P.S.371 ,,Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“ Skaičius   10
P.N.668 ,,Įgyvendintos priemonės, stiprinančios tikslinių gyventojų grupių įgalinimą dalyvauti sveikatos priežiūros veikloje bei didinančios jų sveikatos raštingumą“ Skaičius 20 40

Kontaktai

  • Sveikatos apsaugos ministerija, Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja Valentina Kovaliova, tel. (8-5) 205 3363, el. paštas valentina.kovaliova@sam.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
  • Atsakinga ministerija
    Sveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt Tel.: (8 5) 266 14 02