Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

„BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI“

Nr. 01.2.2-LVPA-K-717

Atnaujinimo data: 2017-02-10

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 35 917 520,00 Eur Iš viso 35 917 520,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

mokslo ir studijų institucijos;

universitetų ligoninės.

Finansuojamos veiklos

bendrų mokslo-verslo projektų, prisidedančių prie sumanios specializacijos strategijos prioritetų įgyvendinimo, vykdymas

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

35 917 520

0

17 958 760

0

0

0

17 958 760

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

35 917 520

0

17 958 760

0

0

0

17 958 760

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.304

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

Procentai

5

7

P.B.202

„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“

Įmonės

6

57

P.B.226

„Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“

Įmonės

10

95

P.B.227

„Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“

Eur

1 889 473

17 950 000

P.S.305

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“

Skaičius

 

3

24

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

6

57

Kontaktai

  • Agnė Gaidamavičienė, tel. Nr.: 8 5 219 3561, el. p.: agne.gaidamaviciene@smm.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
  • Atsakinga ministerija
    Švietimo ir mokslo ministerija Komunikacijos skyrius smmin@smm.lt Tel.: (8 5) 261 20 77