Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Biologinės įvairovės apsauga

Nr. 05.5.1-APVA-V-018

Atnaujinimo data: 2016-10-05

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 28 382 762,00 Eur Iš viso 28 382 762,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

1. Aplinkos ministerija;

2. Aplinkos apsaugos agentūra;

3. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

4. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba;

5. Saugomų teritorijų direkcijos;

6. VĮ Telšių miškų urėdija;

7. Lietuvos zoologijos sodas;

8. Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas.

Finansuojamos veiklos

 1. saugomų teritorijų dokumentų ir saugomų rūšių veisimo programų, saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas;
 2. saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas;
 3. gamtosaugos ir gamtotvarkos priemonių saugomose (įskaitant Natura 2000 teritorijas) ir kitose, saugomų teritorijų statuso neturinčiose, teritorijose, kuriose taikytinos saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių reguliavimo priemonės, įgyvendinimas;
 4. gyvųjų genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimas ir valdymas;
 5. augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo užtikrinimui reikalingos įrangos įsigijimas;
 6. saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas;
 7. saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
28.382.762 28.382.762 0 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0
28.382.762 28.382.762 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.333 „Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, kurių palanki apsaugos būklė, dalis“ Procentai 20 40
P.B.223 „Buveinių, kurių palankiai apsaugos būklei palaikyti ar atkurti buvo skirtos investicijos, plotas“ Hektarai 0 1 150
P.N.080 „Parengti saugomų teritorijų planavimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo dokumentai “ Skaičius 143 248
P.N.081 „Įsigyti įrangos, reikalingos saugomų teritorijų ir genetinių išteklių apsaugai, komplektai“ Komplektų skaičius 15 99
P.N.082 „Įgyvendintos gamtotvarkinės ir/ar gamtosauginės priemonės Skaičius 0 170
P.N.083 „Parengti GMO rizikos vertinimo, valdymo ir stebėsenos dokumentai“ Skaičius 1 4
P.N.084 „Įrengta GMO/GMM stebėsenos ir kontrolės laboratorija“ Skaičius 1 1
P.N.085 „Modernizuotas Saugomų teritorijų valstybės kadastras“ Skaičius 0 1

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Buveinių, kurių palankiai apsaugos būklei palaikyti ar atkurti, buvo skirtos investicijos, plotas Hektarai 997.21 0
2 Parengti saugomų teritorijų planavimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo dokumentai Skaičius 203.00 57.00
3 Įgyvendintos gamtotvarkinės ir/ar gamtosauginės priemonės Skaičius 18.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

 • Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė Sigita Alčauskienė, tel. 8 706 63532, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Aplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt Tel.: (8 5) 272 25 63
 • Atsakinga ministerija
  Aplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt Tel.: (8 5) 266 36 63