Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

Nr. 04.3.1-APVA-V-003

Atnaujinimo data: 2017-07-26

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 8 688 600,00 Eur Iš viso 8 688 600,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

1. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra.
2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Galimi partneriai savivaldybių administracijos.

Finansuojamos veiklos

1. Informavimo priemonių įgyvendinimas, skatinant daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant pastatų energinio naudingumo didinimo.

2. Investicijų planų rengimas daugiabučių namų modernizavimui, investicijų projektų rengimas savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui ir jų įgyvendinimo stebėsena

3. Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
5044300,00 5044300,00 0 0

0

0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
3644300,00 3644300,00 0 0 0 0 0
             

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

1.

R.N.004

„Daugiabučių namų gyventojų dalis, pritarianti daugiabučių namų modernizavimui“

Procentai

51

60

2.

P.N.005

„Įgyvendintos daugiabučių namų modernizavimo viešinimo priemonės“

Skaičius

7

14

3.

P.N.006

„Įgyvendintos viešųjų pastatų modernizavimo viešinimo priemonės“

Skaičius

1

2

4.

P.N.007

„Atlikti atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų patikrinimai“

Skaičius

1200

2500

5.

P.N.008

„Parengti investicijų planai daugiabučių namų modernizavimui ir investicijų projektai savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui“

Skaičius

560

1060

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse Pasiekta reikšmė
1 Parengti investicijų planai daugiabučių namų modernizavimui ir investicijų projektai savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui Skaičius 1360.00 0
2 Įgyvendintos daugiabučių namų modernizavimo viešinimo priemonės Skaičius 7.00 0
3 Įgyvendintos viešųjų pastatų modernizavimo viešinimo priemonės Skaičius 1.00 0
4 Atlikti atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų patikrinimai Skaičius 2500.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-23 07:34

Kontaktai

  • ES paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė Deniza Leontjeva, tel. 8 706 61854, el. p. deniza.leontjeva@am.lt 

  • Įgyvendinančioji institucija
    Aplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt Tel.: (8 5) 272 25 63
  • Atsakinga ministerija
    Aplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt Tel.: (8 5) 266 36 63
ddd