Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste

Nr. 04.1.1-LVPA-V-108

Atnaujinimo data: 2017-06-01

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 94 500 000,00 Eur Iš viso 94 500 000,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimas pareiškėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.
Galimas partneris – „Lietuvos energija“, UAB.

Finansuojamos veiklos

Atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo plėtra efektyviai šilumos ir elektros energijos gamybai kogeneracinėje elektrinėje Vilniuje.

Priemonės finansavimo šaltiniai

  Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
  94 500 000 Eur 0 0 0 0 23 000 000 Eur
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
  0 0 0 0 0 0
  Iš viso
  94 500 000 Eur 0 0 0 0 23 000 000 Eur

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.315 Atsinaujinančių išteklių energijos dalis galutiniame energijos balanse procentai 21,72 23
P.B.230 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai MW 0 228
P.B.234 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas t CO2 ekvivalentu 0 310 000
P.N.107 Naujai įrengtų didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių vardinė (nominali) šiluminė galia MW 0 158
P.N.108 Naujai įrengtų didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių elektrinė įrengtoji galia MW 0 70
         

Kontaktai

 • Kristina Marcelienė

  Energetikos ministerija

  ES paramos skyrius

  Tel. 8 706 64712

  El.p. kristina.marceliene@enmin.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
 • Atsakinga ministerija
  Energetikos ministerija Komunikacijos skyrius info@enmin.lt Tel.: (8 706) 64 820