Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Patvirtintos priemonės

Dizainas LT

Nr. 03.3.1-LVPA-K-838

Atnaujinimo data: 2016-09-27

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 5 792 400,00 Eur Iš viso 5 792 400,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

MVĮ

Finansuojamos veiklos

Netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, pritaikant originalius gaminių/paslaugų dizaino sprendimus.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
10 781 334 5 792 400 0 0 0 0 4 988 934
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.313 Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui Eur per metus 14 550 17 726
R.N.818 Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai Skaičius 16 40
P.B.202 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 9 17
P.B.206 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur 2 740 103 4 988 934
R.N.804 Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas Procentai 2 5

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 167.00 133
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur 1412955.05 216774.17
3 Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai Skaičius 1348.00 205

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai