Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Patvirtintos priemonės

DPT pramonei LT+

Nr. 03.3.1-LVPA-K-841

Atnaujinimo data: 2016-07-01

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 52 421 223,00 Eur Iš viso 52 421 223,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

MVĮ

Finansuojamos veiklos

Didelio poveikio technologijų (toliau – DPT) diegimas Lietuvos tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų (panaudojant DPT) gamybai plėtoti.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
165 774 924 52 421 223 0 0 0 0 113 353 701
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
             
             

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.313 Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui Eur per metus 14 550,00 17 726,00
R.N.804 Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas Procentai 14,7 29,4
P.B.202 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 77 150
P.B.206 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur 30 997 418 30 997 418

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 8.00 17
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur 9436810.00 1582157.17

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai