Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Eco-inovacijos LT

Nr. 03.3.2-LVPA-K-832

Atnaujinimo data: 2017-06-12

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 4 344 300,00 Eur Iš viso 4 344 300,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

MVĮ

Finansuojamos veiklos

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:

  • aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas
  • ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
8 688 600 4 344 300 0 0 0 0 4 344 300
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.314 Investicijų, kurių daugiau kaip 50 proc. sumos investuojama į ekoinovacijas, dalis nuo visų investicijų Procentai 5,68 7,5
R.N.826 Investicijas gavusių įmonių investicijų į netechnologines ekoinovacijas padidėjimas Procentai 2,81 9,38
R.N.831 Investicijas gavusiose įmonėse sukurti ir (ar) atnaujinti gaminiai Skaičius 10 30
P.B.202 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 27 90
P.B.206 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur 1 542 600 5 142 000
P.B.206 Investicijas gavusiose įmonėse įdiegtos aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemos Skaičius 15 50
P.N.821 Investicijas gavusiose įmonėse atlikti gamybos technologijų ir (ar) aplinkosaugos auditai Skaičius 30

100

P.N.822 Investicijas gavusiose įmonėse sukurti gaminių projektai naudojant ekologinį projektavimą Skaičius 30 100

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius 1.00 4.00 0
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur 1500.00 0
3 Investicijas gavusių įmonių investicijų į netechnologines ekoinovacijas padidėjimas 100.00 1900.00 0
4 Investicijas gavusiose įmonėse sukurti ir (ar) atnaujinti gaminiai Skaičius 14.00 0
5 Investicijas gavusiose įmonėse įdiegtos aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemos 1.00 17.00 3
6 Investicijas gavusiose įmonėse atlikti gamybos technologijų ir (ar) aplinkosaugos auditai 1.00 5.00 0
7 Investicijas gavusiose įmonėse sukurti gaminių projektai naudojant ekologinį projektavimą 2.00 19.00 1

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai