Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje

Nr. 04.3.1-FM-F-105

Atnaujinimo data: 2016-09-29

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 79 645 505,00 Eur Iš viso 79 645 505,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Finansinių priemonių įgyvendinimas

Projektų atrankos būdas

Finansinė priemonė

Galimi pareiškėjai

 1. Energijos taupymo paslaugų teikėjai (ETPT).
 2. Savivaldybės ir (arba) savivaldybių įmonės.
 3. Valstybei  nuosavybės  teise  priklausančius  viešuosius  pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai, išskyrus valstybės įmones, ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

 

Finansuojamos veiklos

 1. Miestų gatvių apšvietimo modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą.
 2. Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Priemonės finansavimo šaltiniai

  Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
  76 025 255 Eur 0 0 0 0 19 166 031 Eur
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
  3 620 250 Eur 0 0 0 0 0
Iš viso
  79 645 505 Eur 0 0 0 0 19 166 031 Eur

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.317 Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose Tūkst. tne 1 948 1 680
P.S.316 Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos skaičius 1 3
P.B.234 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas t CO2 ekvivalentu 1 700 10 400
P.B.232 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas kWh/per metus 3 700 000 32 258 065

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos Skaičius 3.00 0
2 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas t. CO2 ekv. 12143.00 0
3 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas kWh per metus 32258100.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

 • Laura Pušinskaitė

  Energetikos ministerija

  ES paramos skyrius

  Tel. 8 706 64677

  El.p. laura.pusinskaite@enmin.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Finansų ministerija Komunikacijos skyrius: esinvesticijos@finmin.lt Tel.: (8 5) 279 14 81
 • Atsakinga ministerija
  Energetikos ministerija Komunikacijos skyrius info@enmin.lt Tel.: (8 706) 64 820