Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra

Nr. 06.3.1-LVPA-V-104

Atnaujinimo data: 2016-07-01

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 53 000 463,00 Eur Iš viso 53 000 463,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys dujų perdavimo tinklus.

Finansuojamos veiklos

 1. Programinės ir technologinės įrangos, reikalingos efektyviam perdavimo sistemos eksploatavimui  ir valdymui užtikrinti diegimas, siekiant sukurti pažangias dujų perdavimo sistemas.
 2. Esamų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių modernizavimas, diegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.
 3. Naujos pažangios gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros ir jų priklausinių plėtra.

Priemonės finansavimo šaltiniai

  Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
  47 208 063 Eur 0 0 0 0 47 208 063 Eur
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
  5 792 400 Eur 0 0 0 0 5 792 400 Eur
Iš viso
  53 000 463 Eur 0 0 0 0 53 000 463 Eur

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.345

„Herfindahl-Hirschman energijos importo indeksas Lietuvos gamtinių dujų rinkoje

HHI indeksas 5 000 3 333
R.S.346 N-1 kriterijaus įvykdymo gamtinių dujų sektoriuje lygis procentai 106 186
P.S.347 Nutiestų magistralinių dujotiekių ilgis km 0 110
P.S.346 Panaudojant išmaniąsias technologijas modernizuotos dujų skirstymo stotys skaičius 3 5
P.N.103 Įdiegus pažangius infrastruktūros elementus modernizuoti arba įrengti gamtinių dujų perdavimo sistemos technologiniai  priklausiniai skaičius 10 20
P.N.104 Įdiegta pažangi programinė ir technologinė  įranga, reikalinga efektyviam dujų srautų valdymui ir perdavimo saugumui užtikrinti skaičius 1 2

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse Pasiekta reikšmė
1 Panaudojant išmaniąsias technologijas modernizuotos dujų skirstymo stotys Skaičius 2.00 0
2 Įdiegus pažangius infrastruktūros elementus modernizuoti arba įrengti gamtinių dujų perdavimo sistemos technologiniai priklausiniai Skaičius 18.00 15
3 Įdiegta pažangi programinė ir technologinė įranga, reikalinga efektyviam dujų srautų valdymui ir perdavimo saugumui užtikrinti Skaičius 4.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-18 07:33

Kontaktai

 • Laura Pušinskaitė

  Energetikos ministerija

  ES paramos skyrius

  Tel. 8 706 64677

  El.p. laura.pusinskaite@enmin.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
 • Atsakinga ministerija
  Energetikos ministerija Komunikacijos skyrius info@enmin.lt Tel.: (8 706) 64 820
ddd