Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas

Nr. 05.3.2-APVA-R-014

Atnaujinimo data: 2016-04-20

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 150 000 000,00 Eur Iš viso 150 000 000,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės;

Galimi partneriai – savivaldybių administracijos.

Finansuojamos veiklos

1. geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;

2. geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

3. nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;

4. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;

5. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija;

6. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

150.000.000

0

90.000.000

0

5.000.000

0

85.000.000

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

150.000.000

0

90.000.000

0

5.000.000

0

85.000.000

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

„Eil. Nr.

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

1.

R.S.328

„Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas“

procentai

87

90

2.

R.S.329

„Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas“

procentai

80

90

3.

P.B.218

„Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos“

asmenys

5.000

40.000

4.

P.B.219

„Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos“

gyventojų ekvivalen-tas

4.000

39.000

5.

P.N.050

„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais“

gyventojų skaičius

20.000

20.000

6.

P.N.051

„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių“

gyventojų skaičius

28.000

28.000

7.

P.N.053

„Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais“

gyventojų ekvivalen-tas

14.000

14.000

8.

P.N.054

„Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais“

gyventojų ekvivalen-tas

26.000

26.000

9.

P.S.333

„Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“

kilometrai

200

400

10.

P.S.334

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės, kuriose įgyvendinti valdymo ir veiklos tobulinimo veiksmai“

įmonės

48

48“

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais Gyventojų skaičius 18575.00 0
2 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių Gyventojų skaičius 95063.00 0
3 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos 11447.00 111141.00 0
4 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos 110.00 972201.00 0
5 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais Gyventojų ekvivalentas 26638.00 0
6 Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais Gyventojų ekvivalentas 958490.00 0
7 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis Km 333.40 11.56

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-20 07:31

Kontaktai

  • Raimonda Juknaite raimonda.juknaite@am.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Aplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt Tel.: (8 5) 272 25 63
  • Atsakinga ministerija
    Aplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt Tel.: (8 5) 266 36 63