Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Patvirtintos priemonės

Inkubatoriai LT+

Nr. 03.1.1-LVPA-K-839

Atnaujinimo data: 2016-07-01

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 14 481 001,00 Eur Iš viso 14 481 001,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys. Galutiniai naudos gavėjai – SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus.

Finansuojamos veiklos

Parama inkubatorių (verslo, menų inkubatorių, kūrybinių rezidencijų) kūrimuisi ir (arba) esamų plėtrai. Planuojama finansuoti naujų arba besiplečiančių inkubatorių infrastruktūros kūrimą, siekiant sudaryti sąlygas teikti kokybiškas inkubavimo paslaugas naujai įsisteigusiems ir ne ilgiau kaip trejus metus veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams pirmuosius penkerius veiklos metus.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
50.414.537 14.481.001 0 0 0 0 35.933.536
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.311 „Verslumo lygis: įmonių ir fizinių asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius“ Skaičius 42,60 48,00
R.N.819 „Investicijas gavusiame inkubatoriuje įsikūrę  SVV subjektai“ Skaičius 35 70
R.N.830 „Investicijas gavusio inkubatoriaus pajamų padidėjimas iš SVV subjektams suteiktų inkubavimo paslaugų“  Procentai 7 15
P.B.204 „Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius“  Įmonės 30 60
P.B.206 „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“  EUR 8 500 000 35 933 536
P.S.312 „Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas“  Kv. metrai 3 750 7 500

Kontaktai

  • Vaida Vislavičiūtė, vaida.vislaviciute@ukmin.lt, 870661841

  • Įgyvendinančioji institucija
    Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
  • Atsakinga ministerija
    Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762
ddd