Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Patvirtintos priemonės

Inoklaster LT

Nr. 01.2.1-LVPA-K-833

Atnaujinimo data: 2017-07-31

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 26 065 802,00 Eur Iš viso 26 065 802,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius.

Finansuojamos veiklos

  • Klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kt. veiklos);
  • Investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
44.111.358 26.065.802 0 0 0 0 18.045.556
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.302 Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui Eur 38,74 60,70
R.N.813 Investicijas gavusio klasterio nauji nariai“ Skaičius 12 60
R.N.824 Investicijas gavusio klasterio sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 12 60
P.B.202 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonė 17

47

P.B.227 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 7 000 000 18 045 556
P.B.226 Įmonių bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonė 17 47

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 8.00 14
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 374124.71 15855.58
3 Investicijas gavusio klasterio nauji nariai Skaičius 42.00 1
4 Investicijas gavusio klasterio sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 19.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-22 07:32

Kontaktai

  • Edita Rudakaitė-Šaukštel, Edita.Rudakaite-Saukstel@ukmin.lt, 870661844

  • Įgyvendinančioji institucija
    Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
  • Atsakinga ministerija
    Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762