Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Patvirtintos priemonės

Inopatentas

Nr. 01.2.1-MITA-T-845

Atnaujinimo data: 2017-01-11

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 3 041 010,00 Eur Iš viso 3 041 010,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys

Finansuojamos veiklos

  • išradimų patentavimas tarptautiniu mastu
  • dizaino registravimas tarptautiniu mastu

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
3.801.263 3.041.010 0 0 0 0 760.253
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.302 Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui Eur 38,74 60,70
R.N.805 Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas Procentai 2,6 6,5
P.B.202 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 32 80
P.B.227 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 304 101 760 253
P.N.829 Paduotos tarptautinės patento paraiškos Skaičius 20 80
P.N.830 Gautos tarptautinės ekspertizės ataskaitos Skaičius 10 40
P.N.831 Tarptautinių patento paraiškų pagrindu išduoti patentai Skaičius 20 80
P.N.832 Paduotos Europos patento paraiškos Skaičius 20 60
P.N.833 Gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą Skaičius 6 30
P.N.834 Išduoti ir nurodytose valstybėse galiojantys Europos patentai Skaičius 6 30
P.N.834 Gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos Skaičius 6 30
P.N.835 Gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos Skaičius 4 10
P.N.836 Išduoti Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai Skaičius 20 50
P.N.837 Atliktos tarptautinės dizaino registracijos Skaičius 2 5

Kontaktai

  • Vaida Vislavičiūtė, vaida.vislaviciute@ukmin.lt, 870661841

  • Įgyvendinančioji institucija
    Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Komunikacijos skyrius: info@mita.lt Tel.: (8 5) 231 22 92
  • Atsakinga ministerija
    Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762