Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Inovaciniai čekiai

Nr. 01.2.1-MITA-K-824

Atnaujinimo data: 2017-07-31

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 10 136 700,00 Eur Iš viso 10 136 700,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

Privatieji juridiniai asmenys

Finansuojamos veiklos

  • inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas;
  • inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
21.340.422 10.136.700 0 0 0 0 11.203.722
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.302 „Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui“ Eur/ 1 gyventojui 38,74 60,70
R.N.812 „Įmonių MTEP projektai, atlikti bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis“ Skaičius 125 250
P.B.202 „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ Įmonės 10 20
P.B.227 „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijos arba MTEP projektams“ Eur 5 425 050 11 203 722
P.B.226 „Įmonių bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“ Įmonės 10 20

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse Pasiekta reikšmė
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 253.00 0
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 432444.60 0
3 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonės 253.00 0
4 Įmonių MTEP projektai, atlikti bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis Skaičius 253.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-20 07:33

Kontaktai

  • Edita Rudakaitė-Šaukštel, Edita.Rudakaite-Saukstel@ukmin.lt, 870661844

  • Įgyvendinančioji institucija
    Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Komunikacijos skyrius: info@mita.lt Tel.: (8 5) 231 22 92
  • Atsakinga ministerija
    Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762
ddd