Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai

Nr. 01.2.1-LVPA-K-828

Atnaujinimo data: 2017-07-31

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 139 017 609,00 Eur Iš viso 139 017 609,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

  • privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
  • jei vykdomos 1.3.1 ir 1.3.2 veiklos, viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Finansuojamos veiklos

1.3.1. Moksliniai tyrimai ir (ar) eksperimentinė plėtra  (toliau – MTEP);

1.3.2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra bei kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;

1.3.3. Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
265.622.932 139.017.609 0 0 0 0 126.605.323
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.302 Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui Eur 38,74 60,70
R.N.810 Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis Procentai 0 110
R.N.811 Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos Visos darbo dienos ekvivalentai 0 376
P.B.202 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Skaičius 93 233
P.B.227 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 50 507 443 126 605 323
P.B.226 Įmonių bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Skaičius 73 183
P.B.228 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius Skaičius 48 120
P.B.229 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius Skaičius 45 115
P.N.804 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekvivalentai 180 400
P.N.814 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 220 564
P.N.815 Investicijas gavusių įmonių sertifikuoti produktai MTEP srityje Skaičius 20 50
P.N.816 Investicijas gavusių įmonių sertifikuotos technologijos MTEP srityje Skaičius 8 20

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 1.00 0
2 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 100.00 112
3 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 34576770.31 2607506.17
4 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Skaičius 3.00 2
5 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius Įmonės 103.00 103
6 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius Įmonės 17.00 18
7 Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 1.00 0
8 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 264.00 3

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

  • Edita Rudakaitė-Šaukštel, Edita.Rudakaite-Saukstel@ukmin.lt, 870661844

  • Įgyvendinančioji institucija
    Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
  • Atsakinga ministerija
    Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762