Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti

Nr. 04.1.1-LVPA-K-109

Atnaujinimo data: 2017-03-03

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 17 040 000,00 Eur Iš viso 17 040 000,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius.

Finansuojamos veiklos

Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.

Priemonės finansavimo šaltiniai

  Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
  17 040 000 Eur 0 0 0 0 7 300 000 Eur
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
  0 0 0 0 0 0
  Iš viso
  17 040 000 Eur 0 0 0 0 7 300 000 Eur

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.315 Atsinaujinančių išteklių energijos dalis galutiniame energijos balanse procentai 21,72 23
P.B.230 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai MW 0 70
P.B.234 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas t CO2 ekvivalentu 0 78 000

Kontaktai

 • Ginta Tautkutė

  Energetikos ministerija

  Europos Sąjungos paramos skyrius

  Tel. 8 706 64841

  El.p. ginta.tautkute@enmin.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
 • Atsakinga ministerija
  Energetikos ministerija Komunikacijos skyrius info@enmin.lt Tel.: (8 706) 64 820
ddd