Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas

Nr. 08.2.1-CPVA-R-908

Atnaujinimo data: 2017-05-02

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 47 787 303,00 Eur Iš viso 52 003 830,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 4 216 527,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai – savivaldybių administracijos.

Galimi partneriai:

viešosios įstaigos, kurių dalininkai – valstybė arba savivaldybė;

biudžetinės įstaigos;

religinės bendrijos / bendruomenės, religiniai centrai.

Finansuojamos veiklos

Remiamos veiklos:

atvirų viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymas;

apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos infrastruktūros ir teritorijų konversija, funkcionalumo didinimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
56220357 47 787 303 4 216 527 0 4 216 527 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S. 364 „Užimtųjų dalis tikslinėse teritorijose“ proc. 50,5 54,5
R.S. 365 „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“ tūkst. Eur 11 000 55 000
P.S. 364 „Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus)“ m2 400 000 2 000 000
P.S. 365 „Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse“ m2 600 3000

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) 454641.90 0
2 Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse 284.12 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Europos regioninės plėtros fondo skyriaus paramos administravimo specialistė Rasa Micevičienė, tel. 271 8625, el. paštas rasa.miceviciene@vrm.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
  • Atsakinga ministerija
    Vidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt Tel.: (8 5) 271 85 51