Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas

Nr. 07.3.2-ESFA-V-403

Atnaujinimo data: 2015-08-06

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 2 316 960,00 Eur Iš viso 2 316 960,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Finansuojamos veiklos

 1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos tobulinimas: darbuotojų specialiųjų gebėjimų tobulinimas; naujų paslaugų kūrimas ir jau teikiamų paslaugų tobulinimas; aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo stebėsena, jų tinkamumo ir efektyvumo vertinimas ir tobulinimas, kitos Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos ir paslaugų kokybę gerinančios priemonės.

 2. Jaunimo garantijų įgyvendinimo stebėsenos sistemos sukūrimas.

 3. Europos užimtumo tarnybos (EURES) veiklos užtikrinimas Lietuvoje: parama veiklos valdymo tobulinimui, darbuotojų kompetencijos tobulinimui, paslaugų kokybės gerinimui ir paslaugų teikimui.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
2 316 960 2 316 960 0 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.351 „Laisvos darbo vietos užpildymo vidutinė trukmė“ Darbo dienų skaičius 11,3 8,7
R.S.352 „Lietuvos darbo biržos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją“ Procentai 98 98
R.S.353 „Sukurta ir įgyvendinama ADRP ir tvaraus įdarbinimo stebėsenos ir vertinimo sistema“ Skaičius 1 1
P.S.351 „Lietuvos darbo biržos darbuotojai, dalyvavę ESF veiklose“ Skaičius 400 1200
P.N.402 „Sukurtas ir naudojamas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulis“ Skaičius 1 1

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Lietuvos darbo biržos darbuotojai, dalyvavę ESF veiklose Skaičius 800.00 36.00
2 Sukurtas ir naudojamas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulis Skaičius 1.00 1.00
3 Sukurta ir įgyvendinama ADRP ir tvaraus įdarbinimo stebėsenos ir vertinimo sistema Skaičius 1.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

 • Liongina Beinoravičienė

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  Struktūrinės paramos politikos skyrius

  Tel. 266 81 94

  El. p. liongina.beinoraviciene@socmin.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
 • Atsakinga ministerija
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Komunikacijos skyrius post@socmin.lt Tel.: (8 5) 266 42 09