Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti
Rodyti viską
Regio Invest LT+ 86 886 006,00 Eur
Naujos galimybės LT 28 962 002,00 Eur
Expo sertifikatas LT 2 540 509,00 Eur
Dalinis palūkanų kompensavimas 19 273 402,00 Eur
Verslo klasteris LT 13 032 901,00 Eur
E-verslas LT 14 481 001,00 Eur
Dalinis palūkanų kompensavimas 8 688 601,00 Eur
Procesas LT 8 688 601,00 Eur
Invest FP 58 720 000,00 Eur
Verslumas LT 2 896 200,00 Eur
Verslo konsultantas LT 6 000 000,00 Eur
Verslumas FP 117 760 000,00 Eur
Expo konsultantas LT 5 584 801,00 Eur
Tarptautiškumas LT 5 792 400,00 Eur
Dizainas LT 5 792 400,00 Eur
DPT pramonei LT+ 52 421 223,00 Eur
Eco konsultantas LT 1 448 100,00 Eur
Eco-inovacijos LT 4 344 300,00 Eur
Eco-inovacijos LT+ 86 886 005,00 Eur
Inkubatoriai LT+ 14 481 001,00 Eur
FAKTORINGAS LT 4 300 000,00 Eur
Aktualizuoti kultūros paveldo objektus 47 689 478,00 Eur
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 70 000 000,00 Eur
Atliekų tvarkymo sistemos valdymas 8 489 111,00 Eur
Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas 26 065 802,00 Eur
Kraštovaizdžio apsauga 22 300 741,00 Eur
Užterštų teritorijų tvarkymas 18 825 301,00 Eur
Pajūrio juostos tvarkymas 6 371 640,00 Eur
Aplinkos oro kokybės gerinimas 7 309 361,00 Eur
Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra 4 494 317,00 Eur
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 18 902 688,00 Eur
Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui 52 914 778,00 Eur
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 79 605 005,00 Eur
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas 115 075 327,00 Eur
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas 150 000 000,00 Eur
Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara 20 549 021,00 Eur
Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra 10 221 884,00 Eur
Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą 24 733 079,00 Eur
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 5 792 400,00 Eur
Vandens išteklių valdymas ir apsauga 13 322 521,00 Eur
Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas 16 797 961,00 Eur
Biologinės įvairovės apsauga 28 382 762,00 Eur
Vandentvarkos fondas 70 000 000,00 Eur
Potvynių rizikos valdymas 9 267 841,00 Eur
Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra 12 741 195,00 Eur
Vandens telkinių būklės gerinimas 22 011 121,00 Eur
Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams 5 211 011,00 Eur
Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra 61 000 000,00 Eur
Institucinės globos pertvarka 28 077 812,00 Eur
Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse 35 333 642,00 Eur
Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas 52 003 830,00 Eur
Vietos plėtros strategijų rengimas 239 760,00 Eur
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 18 229 026,00 Eur
Socialinio būsto fondo plėtra 49 931 529,00 Eur
Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija 8 688 601,00 Eur
Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas 32 317 928,00 Eur
Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 5 937 212,00 Eur
Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas 8 127 668,00 Eur
Sveiko senėjimo skatinimo inciatyvos 4 574 938,00 Eur
Romų socialinė integracija 868 860,00 Eur
Integrali pagalba į namus 16 364 801,00 Eur
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas 5 683 367,00 Eur
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas 2 028 948,00 Eur
54+ 6 000 000,00 Eur
Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas 8 340 425,00 Eur
Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas 8 471 488,00 Eur
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 37 650 602,00 Eur
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems 5 283 274,00 Eur
Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas 20 401 575,00 Eur
Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas 29 100 752,00 Eur
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu 11 278 918,00 Eur
Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti 668 839,00 Eur
Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas 12 896 608,00 Eur
Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo ir sveiko senėjimo srityje 8 658 708,00 Eur
Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 24 000 000,00 Eur
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką 31 299 631,00 Eur
Socialinių paslaugų teikimas epilepsija sergantiems neįgaliesiems 1 737 720,00 Eur
Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas 3 800 000,00 Eur
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas 2 304 846,00 Eur
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 13 060 799,00 Eur
Kompleksinės paslaugos šeimai 21 159 863,00 Eur
Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas 1 500 000,00 Eur
Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas 1 000 000,00 Eur
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje 6 322 495,00 Eur
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 16 543 802,00 Eur
Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą 32 071 766,00 Eur
Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ 8 357 599,00 Eur
ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS 12 832 901,00 Eur
STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS 12 164 040,00 Eur
MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS 42 957 522,00 Eur
FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA 8 964 041,00 Eur
ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS 33 460 848,00 Eur
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS 20 273 401,00 Eur
STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS 18 189 255,00 Eur
STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS 21 287 071,00 Eur
PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS 11 387 465,00 Eur
FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS 24 907 321,00 Eur
Kompetencijos LT 22 639 481,00 Eur
Kompetencijų vaučeris 33 837 803,00 Eur
MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ 69 798 425,00 Eur
STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA 57 233 637,00 Eur
SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA 43 449 505,00 Eur
PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 20 273 401,00 Eur
MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS 34 464 781,00 Eur
„NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ 15 929 101,00 Eur
„NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ 32 281 001,00 Eur
„MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS“ 7 417 313,00 Eur
„STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ 3 475 440,00 Eur
„STUDIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“ 1 737 720,00 Eur
„LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS FORMAVIMAS, KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS PLĖTRA“ 12 332 901,00 Eur
„PASKATOS IR PAGALBA BESIMOKANTIEMS“ 3 213 920,00 Eur
„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS“ 6 164 382,00 Eur
Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje 11 005 561,00 Eur
UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS 17 594 022,00 Eur
MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 5 792 400,00 Eur
IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS 9 847 080,00 Eur
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2 896 201,00 Eur
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai 4 344 301,00 Eur
Inomokymai 28 247,00 Eur
NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS 12 164 042,00 Eur
ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ SUKŪRIMAS 8 109 361,00 Eur
Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams 25 230 778,00 Eur
Inostažuotė 1 419 853,00 Eur
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO TOBULINIMAS 15 100 516,00 Eur
Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas 51 041 271,00 Eur
Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas 18 711 765,00 Eur
Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas 9 515 940,00 Eur
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu 6 451 988,00 Eur
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas 4 344 300,00 Eur
Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui 20 784 254,00 Eur
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose 6 763 479,00 Eur
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse 18 740 119,00 Eur
Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas 11 687 021,00 Eur
Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas 3 067 500,00 Eur
Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas 1 503 647,00 Eur
Savivaldybių viešojo valdymo institucijų ir įstaigų veiklos gerinimas 8 347 870,00 Eur
Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas 6 071 800,00 Eur
Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas 6 155 068,00 Eur
Visuomenės nepakantumo korupcijiai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos 3 475 440,00 Eur
ddd