Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti
Rodyti viską
Verslo klasteris LT 13 032 901,00 Eur
Dalinis palūkanų kompensavimas 8 688 601,00 Eur
Dalinis palūkanų kompensavimas 8 688 601,00 Eur
E-verslas LT 14 481 001,00 Eur
Verslo konsultantas LT 11 584 801,00 Eur
Procesas LT 8 688 601,00 Eur
Expo konsultantas LT 11 584 801,00 Eur
Tarptautiškumas LT 2 896 200,00 Eur
DPT pramonei LT+ 52 421 223,00 Eur
Eco konsultantas LT 1 448 100,00 Eur
Eco-inovacijos LT+ 86 886 005,00 Eur
Verslumas LT 2 896 200,00 Eur
Inkubatoriai LT+ 14 481 001,00 Eur
Expo sertifikatas LT 1 540 509,00 Eur
Naujos galimybės LT 28 962 002,00 Eur
Invest FP 58 720 000,00 Eur
Verslumas FP 103 280 000,00 Eur
Dizainas LT 5 792 400,00 Eur
Regio Invest LT+ 86 886 006,00 Eur
Eco-inovacijos LT 4 344 300,00 Eur
Užterštų teritorijų tvarkymas 18 825 301,00 Eur
Aplinkos oro kokybės gerinimas 8 109 361,00 Eur
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas 77 037 554,00 Eur
Atliekų tvarkymo sistemos valdymas 8 489 111,00 Eur
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 72 405 005,00 Eur
Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra 4 494 317,00 Eur
Kraštovaizdžio apsauga 22 300 741,00 Eur
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas 150 000 000,00 Eur
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 70 000 000,00 Eur
Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas 26 065 802,00 Eur
Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra 12 741 195,00 Eur
Aktualizuoti kultūros paveldo objektus 47 689 478,00 Eur
Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams 5 211 011,00 Eur
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 18 902 688,00 Eur
Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą 24 733 079,00 Eur
Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui 52 914 778,00 Eur
Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra 10 221 884,00 Eur
Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara 20 549 021,00 Eur
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 5 792 400,00 Eur
Biologinės įvairovės apsauga 28 382 762,00 Eur
Vandentvarkos fondas 70 000 000,00 Eur
Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra 67 400 000,00 Eur
Vandens telkinių būklės gerinimas 22 011 121,00 Eur
Potvynių rizikos valdymas 9 267 841,00 Eur
Vandens išteklių valdymas ir apsauga 13 322 521,00 Eur
Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas 16 797 961,00 Eur
Pajūrio juostos tvarkymas 6 371 640,00 Eur
Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse 35 333 642,00 Eur
Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija 8 688 601,00 Eur
Socialinio būsto fondo plėtra 49 931 529,00 Eur
Romų socialinė integracija 868 860,00 Eur
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką 31 299 631,00 Eur
Socialinių paslaugų teikimas epilepsija sergantiems neįgaliesiems 1 737 720,00 Eur
Institucinės globos pertvarka 28 077 812,00 Eur
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 18 229 026,00 Eur
Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas 3 800 000,00 Eur
Vietos plėtros strategijų rengimas 239 760,00 Eur
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 13 060 799,00 Eur
54+ 6 000 000,00 Eur
Kompleksinės paslaugos šeimai 21 159 863,00 Eur
Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas 1 500 000,00 Eur
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas 2 304 846,00 Eur
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 2 028 948,00 Eur
Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas 1 000 000,00 Eur
Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 5 937 212,00 Eur
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje 6 322 495,00 Eur
Integrali pagalba į namus 16 364 801,00 Eur
Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas 52 003 830,00 Eur
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 16 543 802,00 Eur
Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas 32 317 928,00 Eur
Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas 8 127 668,00 Eur
Sveiko senėjimo skatinimo inciatyvos 4 574 938,00 Eur
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas 5 683 367,00 Eur
Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 32 640 807,00 Eur
Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas 8 340 425,00 Eur
Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas 8 471 488,00 Eur
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 37 650 602,00 Eur
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems 5 283 274,00 Eur
Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas 14 901 575,00 Eur
Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas 29 100 752,00 Eur
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu 11 278 918,00 Eur
Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti 668 839,00 Eur
Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas 12 896 608,00 Eur
Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo ir sveiko senėjimo srityje 8 658 708,00 Eur
„STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ 17 377 201,00 Eur
Akademija LT 5 792 400,00 Eur
Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje 11 005 561,00 Eur
„STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ 10 426 321,00 Eur
„STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“ 21 287 071,00 Eur
„STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS“ 15 060 241,00 Eur
NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS 12 164 042,00 Eur
„MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ 34 464 781,00 Eur
„NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ 15 929 101,00 Eur
„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ 20 273 401,00 Eur
„MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS“ 7 417 313,00 Eur
IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS 9 847 080,00 Eur
„ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“ 13 032 901,00 Eur
„NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ 14 481 001,00 Eur
„SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA“ 48 949 505,00 Eur
„PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 20 273 401,00 Eur
„PASKATOS IR PAGALBA BESIMOKANTIEMS“ 4 633 920,00 Eur
„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS“ 14 444 382,00 Eur
„PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS“ 12 387 465,00 Eur
„FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“ 12 164 041,00 Eur
MOKSLININKŲ IR TYRĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS ŽINIOMS IMLIOSE ĮMONĖSE 2 896 200,00 Eur
„MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ 68 350 325,00 Eur
„DĖSTYTOJŲ DARBO VIETŲ TOBULINIMAS IR TECHNOLOGINIS APRŪPINIMAS“ 4 349 022,00 Eur
„ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ 27 960 848,00 Eur
ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ SUKŪRIMAS 8 109 361,00 Eur
„MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ 43 009 422,00 Eur
„FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS“ 24 907 321,00 Eur
„STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA“ 52 884 615,00 Eur
UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS 19 094 022,00 Eur
MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 5 792 400,00 Eur
„STUDIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“ 7 803 208,00 Eur
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2 896 201,00 Eur
„LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS FORMAVIMAS, KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS PLĖTRA“ 13 032 901,00 Eur
Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams 10 230 778,00 Eur
Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ 8 357 599,00 Eur
Kompetencijų vaučeris 42 842 556,00 Eur
Kompetencijos LT 22 639 481,00 Eur
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai 4 344 301,00 Eur
Inomokymai 28 247,00 Eur
Inostažuotė 1 419 853,00 Eur
Savivaldybių viešojo valdymo institucijų ir įstaigų veiklos gerinimas 8 347 870,00 Eur
Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas 11 687 021,00 Eur
Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas 18 711 765,00 Eur
Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas 3 067 500,00 Eur
Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas 51 041 271,00 Eur
Visuomenės nepakantumo korupcijiai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos 3 475 440,00 Eur
Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui 20 784 254,00 Eur
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose 6 763 479,00 Eur
Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas 6 155 068,00 Eur
Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas 9 515 940,00 Eur
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu 6 451 988,00 Eur
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas 4 344 300,00 Eur
Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas 1 503 647,00 Eur
Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas 6 071 800,00 Eur
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse 18 740 119,00 Eur