Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

MOKSLININKŲ IR TYRĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS ŽINIOMS IMLIOSE ĮMONĖSE

Nr. 09.3.3-ESFA-K-733

Atnaujinimo data: 2017-02-10

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 2 896 200,00 Eur Iš viso 2 896 200,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Finansuojamos veiklos

mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimas žinioms imliose įmonėse.

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 896 200

0

0

0

0

0

2 896 200

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

2 896 200

0

0

0

0

0

2 896 200

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.714

„Verslo išlaidos MTEP (BVP dalis)“

Procentai

0,60

0,70

P.S.393

„Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“

Skaičius

0

5

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

1

5

P.N.739

„Tyrėjai, įdarbinti žinioms imliose įmonėse“

Skaičius

2

20

Kontaktai

  • Rita Ulkienė, tel. 2193552, el.p.: rita.ulkiene@smm.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
  • Atsakinga ministerija
    Švietimo ir mokslo ministerija Komunikacijos skyrius smmin@smm.lt Tel.: (8 5) 261 20 77