Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Naujos kartos prieigos plėtra

Nr. 02.1.1-CPVA-V-521

Atnaujinimo data: 2015-08-11

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 97 750,00 Eur Iš viso 115 000,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 17 250,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Finansuojamos veiklos

Galimybių studijos, skirtos esminiams projekto, skirto naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, įgyvendinimo aspektams įvertinti parengimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas Kitų projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos – iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiraimų lėšų
97 750 17 250 0 0 0 0  
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos            
0 0 0 0 0 0  
Iš viso          
97 750 17 250 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
P.N. 521 Atnaujinta naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros galimybių studija Skaičius 1 1

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 „Parengtas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas“ Skaičius 1.00 0.50

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

  • Eugenijus Ramaškevičius, tel. 85 239 2904, el.p.:eugenijus.ramaskevicius@sumin.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
  • Atsakinga ministerija
    Susisiekimo ministerija Komunikacijos skyrius sumin@sumin.lt Tel.: (8 5) 212 43 35