Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827

Atnaujinimo data: 2017-09-26

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 11 005 561,00 Eur Iš viso 11 005 561,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

 • privatieji juridiniai asmenys;
 • valstybės ir savivaldybės įmonės.

Finansuojamos veiklos

 • įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
 • įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
22.011.162 11.005.561 0 0 0 0 11.005.601
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.393 „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose" Procentai 85 85
P.S.406 „Apmokyti investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai“ Skaičius 420 2592
P.S.407 „Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją“ Skaičius 1095 7300
P.S.404 Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius Skaičius 697 4643

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse Pasiekta reikšmė
1 Apmokyti investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai Skaičius 2443.00 425
2 Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją Skaičius 2591.00 473

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-23 07:34

Kontaktai

 • Živilė Bilotienė, zivile.bilotiene@ukmin.lt, 870664773

 • Įgyvendinančioji institucija
  Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
 • Atsakinga ministerija
  Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762
ddd