Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Romų socialinė integracija

Nr. 08.3.1-ESFA-V-412

Atnaujinimo data: 2016-01-05

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 868 860,00 Eur Iš viso 868 860,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras

Finansuojamos veiklos

 1. Individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas;

 2. sociokultūrinės paslaugos;

 3. profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas;

 4. bendrųjų įgūdžių (pvz., skaitmeninio raštingumo, kalbų, verslumo) ugdymas;

 5. profesinis mokymas;

 6. praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje;

 7. tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
868 860 0 0 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.366 „Socialiai pažeidžiami asmenys, kurie po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ Procentai 40 40
P.S.366 „Socialiai pažeidžiami asmenys, dalyvavę socialinei integracijai skirtose ESF veiklose“ Skaičius 180 300
P.N.409 „Romų tautybės asmenys, gavę sociokultūrines paslaugas“ Skaičius 180 300

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Socialiai pažeidžiami asmenys, dalyvavę socialinei integracijai skirtose ESF veiklose Skaičius 300.00 776.00
2 Romų tautybės asmenys, gavę sociokultūrines paslaugas Skaičius 300.00 45.00

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

 • Rimantas Garbštas

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  Struktūrinės paramos politikos skyrius

  Tel. 266 81 58

  El. p. rimantas.garbstas@socmin.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
 • Atsakinga ministerija
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Komunikacijos skyrius post@socmin.lt Tel.: (8 5) 266 42 09