Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

„STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

Nr. 09.3.1-ESFA-K-731

Atnaujinimo data: 2017-08-16

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 10 426 321,00 Eur Iš viso 10 426 321,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

Lietuvos aukštosios mokyklos;

asociacijos.

Finansuojamos veiklos

studijų programų stambinimas, inovatyvių mokymo(si) metodų, nuotolinių studijų, į studentą orientuoto studijų proceso diegimas;

praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą.

studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas;

dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas ir profesinė tinklaveikla.

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 426 321

0

290 406

290 406

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

10 426 321

0

290 406

290 406

0

0

0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.386

„Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis atlikusių praktiką įmonėse ir organizacijose, dalis“

Procentai

0,38

4,6

P.S.386

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir  organizacijose“

Skaičius

400

4800

P.S.388

„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

66

660

P.N.711

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

70

700

Kontaktai

  • Jūratė Abdulskytė, tel. Nr.: 8 5 219 3562, jurate.abdulskyte@smm.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
  • Atsakinga ministerija
    Švietimo ir mokslo ministerija Komunikacijos skyrius smmin@smm.lt Tel.: (8 5) 261 20 77