Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

„STUDIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“

Nr. 09.3.1-ESFA-V-732

Atnaujinimo data: 2017-03-01

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 7 803 208,00 Eur Iš viso 7 803 208,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Studijų kokybės vertinimo centras;

Vilniaus universitetas;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Kauno technologijos universitetas;

Švietimo informacinių technologijų centras;

Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų asociacija.

Finansuojamos veiklos

studijas reglamentuojančių aprašų rengimas sistemiškai įtraukiant socialinius partnerius į turinio formavimą, metodinė pagalba aukštosioms mokykloms, rengiančioms į studijų rezultatus orientuotas studijų programas ir modulius;

tęstinių pedagoginių studijų modernizavimas ir pedagogų rengimo kokybės pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas gerinimas;

 studentų karjeros planavimas ir ugdymas karjerai, karjeros centrų palaikymas, plėtojimas ir karjeros paslaugų integravimas į studentų praktikų organizavimo sistemą;

prieigos prie tarptautinių, studijoms reikalingų duomenų bazių, registrų, interneto, atvirų mokymosi išteklių  plėtra studijų poreikiams tenkinti. Virtualios mokymosi aplinkos užtikrinimas ir plėtojimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

7 803 208

0

168 256

168 256

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

7 803 208

0

168 256

168 256

0

0

0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.711

„Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis“

Procentai

0,1

10

P.S.388

„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

27

265

P.S.391

„Mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

10

100

P.N.725

„Studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose“

Skaičius

500

15000

P.N.742 „Parengti arba atnaujinti studijas reglamentuojantys aprašai“ Skaičius 3 30

Kontaktai

  • Jūratė Abdulskytė, tel. Nr.: 8 5 219 3562, jurate.abdulskyte@smm.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
  • Atsakinga ministerija
    Švietimo ir mokslo ministerija Komunikacijos skyrius smmin@smm.lt Tel.: (8 5) 261 20 77