Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje

Nr. 08.4.2-ESFA-V-619

Atnaujinimo data: 2017-02-01

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 5 374 121,00 Eur Iš viso 6 322 495,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 948 374,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai:

 1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,
 2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,
 3. Nacionalinis vėžio institutas,
 4. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Galimi partneriai:

 1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,
 2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,
 3. Nacionalinis vėžio institutas,
 4. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė,
 5. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,
 6. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,
 7. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
 8. Vilniaus universitetas,
 9. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras,
 10. visuomenės sveikatos biurai,
 11. savivaldybės,
 12. nevyriausybinės organizacijos, vykdančios veiklą onkologinių ligų srityje.

Finansuojamos veiklos

 1. onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo paslaugų teikimo apimčių ir organizavimo sveikatos priežiūros įstaigose modeliui, integruojančiam visus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo lygius, sukurti reikalingos analizės atlikimas, modelio sukūrimas bei įdiegimas ir efektyvaus pacientų srautų valdymo metodikos, užtikrinančios, kad būtų laiku suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, kuriems pirmą kartą įtarta onkologinė liga (žaliasis koridorius), sukūrimas, įdiegimas į praktiką įgyvendinant bandomąjį projektą pasirinktose tikslinėse teritorijose;
 2. atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų įgyvendinimo efektyvumo didinimas (informacijos sklaidai parengimas, informacijos sklaida ir tikslinių gyventojų grupių švietimas, atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrų įkūrimas);
 3. pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų mokymai kokybiškai teikti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugas;
 4. melanomos ir kitų odos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos gerinimas įgyvendinant bandomąjį projektą tikslinėse teritorijose;
 5. sveikatos priežiūros specialistų mokymai apie paliatyviosios pagalbos teikimą onkologiniams ligoniams.

 

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

6 322 495,00

5 374 121,00 948 374,00 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

6 322 495,00

5 374 121,00 948 374,00 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.372 „Didžiausiais sveikatos ir jos priežiūros prieinamumo netolygumais pasižyminčiuose regionuose gyvenančių asmenų, dalyvaujančių prevencinėse programose, dalis“ Procentai 22 35
P.S.372 „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“ Skaičius 1 500 4 200
P.N.603 Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai Skaičius 1

3

P.N.602 Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai Skaičius 100 350
P.N.619 „Įgyvendintos priemonės, skirtos skatinti tikslinių grupių asmenis dalyvauti sveikatinimo veikloje ir (ar) didinančios jų sveikatos raštingumą“ Skaičius 2 6

Kontaktai

 • LR Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Suveizdienė, tel. 8 5 266 1497, el.paštas: asta.suveizdiene@sam.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
 • Atsakinga ministerija
  Sveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt Tel.: (8 5) 266 14 02
ddd