Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems

Nr. 08.1.3-CPVA-V-607

Atnaujinimo data: 2017-07-18

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 4 490 783,00 Eur Iš viso 5 283 274,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 792 491,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai:

 1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrines ir (ar) tretines sveikatos priežiūros paslaugas;
 2. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.
 3. Higienos institutas.

Galimi partneriai:

1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirmines sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, atitinkančios Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.5 papunktyje);

2.  savivaldybių administracijos (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.5 papunktyje);

3. NVO, veikiančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.5 papunktyje);

4. Sveikatos apsaugos ministerija (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.6 papunktyje);

5. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.6 papunktyje);

6. Švietimo ir mokslo ministerija (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.6 papunktyje).

Finansuojamos veiklos

Remiamos veiklos:

1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, priemonių, gerinančių sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą neįgaliems žmonėms, įdiegimas;

2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas, skirtas neįgaliems vaikams, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su neįgaliųjų vaikų reabilitacijos paslaugų teikimu, statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikiamos įrangos bei priemonių įsigijimas;

3. kompleksinių integruotų paslaugų (medicininės reabilitacijos, profesinio orientavimo ir mokymo) centro neįgaliems vaikams įsteigimas vienoje iš įstaigų: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su neįgaliųjų vaikų kompleksinių integruotų paslaugų teikimu, statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikiamos įrangos bei priemonių įsigijimas;

4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas, specialistų, dirbančių su vaikais, turinčiais negalią, kvalifikacijos tobulinimas;

5. bandomojo projekto įgyvendinimas, kuriuo numatoma gerinti odontologinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems;

6. apsitarnavimo įgūdžių ugdymo programos sunkią ir vidutinę negalią turintiems vaikams bei kompleksinės medicininės reabilitacijos ir profesinio orientavimo programos, skirtos fizinę ir psichikos negalią turintiems vaikams, parengimas;

7. metodinių priemonių (rekomendacijų, mokymų, algoritmų ir kt.), reikalingų negalią ir specialiųjų poreikių turintiems pacientams, jų šeimos nariams bei darbuotojams, dirbantiems su tokiais pacientais, sukūrimas ir įgyvendinimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 283 274,00

4 490 783,00 792 491,00 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
  0 0 0 0 0 0

5 283 274,00

4 490 783,00 792 491,00 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.N.647 „Neįgalių pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerai ir labai gerai, dalis“ Procentai 60 60
R.N. 601 „Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“ Asmenys 0 7800
 
P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ Asmenys 0 37000
P.S.363 „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ Skaičius 0 13
P.N.603 „Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“ Skaičius 0 6

Kontaktai

 •  

  LR Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Virginija Karalevičiūtė, tel. 8 5 266 1488, el. paštas: virginija.karaleviciute@sam.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
 • Atsakinga ministerija
  Sveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt Tel.: (8 5) 266 14 02