Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Sveiko senėjimo skatinimo inciatyvos

Nr. 08.4.2-ESFA-V-613

Atnaujinimo data: 2017-07-18

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 3 888 697,00 Eur Iš viso 4 574 938,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 686 241,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai:

1.   Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją;

2.   Lietuvos sporto universitetas;

3.   Vilniaus universitetas;

4.   Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

5.   Klaipėdos universitetas.

Galimi partneriai:

1.  Vilniaus universitetas;

2.  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

3.   Lietuvos sporto universitetas;

4.   Klaipėdos universitetas;

5.  Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją.

 

Finansuojamos veiklos

 1. Metodikų, rekomendacijų ir pan., skirtų pagyvenusių žmonių sveikatai stiprinti ir ligų profilaktikai, parengimas, tobulinimas, įdiegimas į praktiką;
 2. Mokymo programų profesinės sveikatos srityje parengimas ir mokymui reikalingos infrastruktūros sukūrimas;
 3. Kvalifikacijos tobulinimo kursų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams apie pagyvenusių žmonių sveikatos išsaugojimą, stiprinimą ir ligų profilaktiką organizavimas, profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir gebėjimų stiprinimo sveiko senėjimo, ergonomiškai saugios darbo aplinkos užtikrinimo, profesinės sveikatos ir darbo medicinos ir pan. srityse organizavimas;
 4. Informacinių leidinių, vaizdo ir garso medžiagos, socialinės reklamos sveiko senėjimo, vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatos bei profesinės sveikatos priežiūros tematika parengimas, leidimas ir platinimas, informacijos skleidimas, viešinimas, konferencijų ir renginių organizavimas;
 5. Vyresnio amžiaus žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimų (apklausų) atlikimas;
 6. Gerosios užsienio praktikos senatvinės silpnaprotystės profilaktikos srityje, skatinant vyresnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą, sklaida (pritaikymas ir įdiegimas) Lietuvoje.

Priemonės finansavimo šaltiniai

  Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

4 574 938,00

3 888 697,00

686 241,00

0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

4 574 938,00

3 888 697,00

686 241,00

0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.N.641 „Vyresnių nei 60 metų asmenų dalis nuo visų sveikatos mokymo renginiuose dalyvaujančių asmenų“ Procentai 2,5 3,5
R.N.642 „Fiziškai aktyvių asmenų dalies 65–74 metų amžiaus asmenų grupėje padidėjimas“ Procentai 2 3
R.N.643 „65 metų ir vyresnių asmenų, paskiepytų nuo gripo, dalis“ Procentai 23 30
R.N.680 „55 metų amžiaus ir vyresnių Lietuvos gyventojų, žinančių, ką reiškia gyventi sveikai, dalies padidėjimas“ Procentiniai punktai 2 5
R.N.681 „55 metų amžiaus ir vyresnių Lietuvos gyventojų, manančių, kad jie atsakingi už savo sveikatą, dalies padidėjimas“ Procentiniai punktai 1 3
R.N.646 „Darbuotojų, kurie gauna profesinės sveikatos paslaugas, dalis“ Procentai 10 25
P.N.602 „Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“ Skaičius 300 1000
P.N.603 „Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“ Skaičius 3 10
P.N. 619 Įgyvendintos priemonės, skirtos skatinti tikslinių grupių asmenis dalyvauti sveikatinimo veikloje ir (ar) didinančios jų sveikatos raštingumą Skaičius 0 10
P.N. 672 „Atlikti tyrimai“ Skaičius 0 10

Kontaktai

 • LR Sveikatos apsaugos ministerija, Europos Sąjungos paramos skyriaus skyriaus vedėja Valentina Kovaliova, tel. (8-5) 205 3363, el. paštas valentina.kovaliova@sam.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
 • Atsakinga ministerija
  Sveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt Tel.: (8 5) 266 14 02