Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu

Nr. 08.4.2-ESFA-R-630

Atnaujinimo data: 2017-07-21

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 9 587 080,00 Eur Iš viso 11 278 918,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 1 691 838,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai:

1. savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

2. savivaldybių administracijos.

Galimi partneriai:

1. savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

2. savivaldybių administracijos;

3. nevyriausybinės organizacijos;

4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.

 

Finansuojamos veiklos

Remiamos veiklos:

1. sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas regionuose (tikslinių grupių asmenų švietimas, informavimas, mokymas ir kt.);

2. tikslinių teritorijų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros modernizavimas, investuojant į patalpų remontą, rekonstrukciją, įrangos ir transporto priemonių įsigijimą.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

11 278 918,00

9 587 080,00 845 919,00 0 845 919,00 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

11 278 918,00

9 587 080,00 845 919,00 0 845 919,00 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.373 „Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos, įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis“ Procentai 23 26
P.S.372 „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“ Skaičius 25 500 96 300
P.N. 671 „Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai“ Skaičius 0 11

Kontaktai

  • LR Sveikatos apsaugos ministerija, Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr.specialistė Edita Laurinavičienė, tel. (8-5) 266 1498, el. paštas edita.laurinaviciene@sam.lt

     

  • Įgyvendinančioji institucija
    Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
  • Atsakinga ministerija
    Sveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt Tel.: (8 5) 266 14 02
ddd